Danh sách toàn bộ hội viên Hội CTNLTVN:

 1. Bùi Minh Quốc, 4 năm quản chế (1997) – Đà Lạt
 2. Bùi Thị Minh Hằng, 6 tháng cải tạo (2011) – Vũng Tàu
 3. Bùi Văn Thâm, 30 tháng tù giam (2012) – An Giang
 4. Bùi Văn Minh, 3 năm tù giam (2013) – Hải Dương
 5. Cấn Thị Thêu, 15 tháng tù giam (2014) – Hà Nội
 6. Chu Mạnh Sơn, 30 tháng tù giam 1 năm quản chế (2011) – Nghệ An
 7. Dương Âu, 7 năm tù giam 5 năm quản chế (2001; 2009) – Lâm Đồng
 8. Dương Kim Khải, 5 năm tù giam 5 năm quản chế (2010) – Sài Gòn
 9. Dương Thị Tân, 2 năm tù treo 3 năm quản chế (2008) – Sài Gòn
 10. Dương Văn Mình, 5 năm tù giam (1990) – Cao Bằng
 11. Đặng Ngọc Minh, 3 năm tù giam 2 năm quản chế (2011) – Bạc Liêu
 12. Đậu Văn Dương, 38 tháng tù giam 18 tháng quản chế (2011) – Nghệ An
 13. Đinh Nhật Uy, 4.5 tháng tù giam 15 tháng tù treo (2013) – Long An
 14. Đinh Văn Nhượng, 4 năm tù giam, 3 năm quản chế (2011) – Bắc Giang
 15. Đỗ Nam Trung (Trung Nghĩa), 14 tháng tù giam (2014) – Hà Nội
 16. Đỗ Thị Minh Hạnh, 4 năm 4 tháng tù giam (2010) – Lâm Đồng
 17. Đỗ Thị Ngọc Nguyên, 6 tháng tù giam (2003) – Đồng Nai
 18. Đỗ Văn Hà, 13 tháng tù giam (2015) – Hải Dương
 19. Đỗ Văn Hoa, 4 năm tù giam, 3 năm quản chế (2011) – Bắc Giang
 20. Đoàn Huy Chương, 8.5 năm tù giam (2006) – Trà Vinh
 21. Đoàn Văn Diên, 5 năm tù giam (2006) – Lâm Đồng
 22. Hồ Thị Đậy, 1 năm tù giam (2006) – Bến Tre
 23. Hồ Văn Oanh, 30 tháng tù giam, 3 năm quản chế (2011) – Nghê An
 24. Hoàng Cường, 2 năm tù giam (2015) – Hải Dương
 25. Hoàng Hưng, 38 tháng tù giam (1982) – Sài Gòn
 26. Hoàng Văn Lê, 3 năm tù giam (2014) – Hải Dương
 27. Huỳnh Ngọc Tuấn, 10 năm tù giam (1992) – Quảng Nam
 28. Hứa Phi, 1 tháng tù giam nhiều năm quản chế không chính thức (1980) – Lâm Đồng
 29. Lê Anh Hùng, 8 tháng tù giam (2009) – Quảng Trị
 30. Lê Công Định, 3.5 năm tù giam 3 năm quản chế (2009) – Sài Gòn
 31. Lê Đông Phương, 11 năm tù giam (1996) – An Giang
 32. Lê Quốc Quân, 2.5 năm tù giam (2012) – Hà Nội
 33. Lê Thanh Tùng, 4 năm tù giam, 3 năm quản chế (2011) – Hà Nội
 34. Lê Thăng Long, 3 năm tù giam 3 năm quản chế (2009) – Sài Gòn
 35. Lê Thị Công Nhân, 3 năm tù giam 3 năm quản chế (2007) – Hà Nội
 36. Lê Thị Kim Thu, 3.5 năm tù giam (2008) – Đồng Nai
 37. Lê Thị Ngọc Đa, 2.5 năm tù giam (2011) – Long An
 38. Lê Văn Sóc, 6.5 năm tù giam (2006) – Vĩnh Long
 39. Lê Văn Sơn, 4 năm tù giam 3 năm quản chế (2011) – Thanh Hóa
 40. Lư Văn Bảy, 3.3 năm tù giam, 3 năm quản chế (2011) – Kiên Giang
 41. Mai Thái Lĩnh, 8 tháng quản chế (2000) – Đà Lạt
 42. Mai Thị Dung, 9 năm 8 tháng tù giam (2005) – An Giang
 43. Ngô Quỳnh, 3 năm tù giam 3 năm quản chế (2008) – Hà Nội
 44. Ngô Văn Khởi, 6 tháng tù giam (2014) – Nghệ An
 45. Nguyễn Bá Đăng, 3 năm tù giam (2010) – Hải Dương
 46. Nguyễn Bắc Truyển, 3.5 tù giam 2 năm quản chế (2006).
 47. Nguyễn Bình Thành, 5 năm tù giam 2 năm quản chế (2007) – Huế
 48. Nguyễn Chí Thành, 2 năm tù giam 3 năm quản chế (2010) – Sài Gòn
 49. Nguyễn Đan Quế, 20 năm tù giam (1978) – Sài Gòn
 50. Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc, 18 tháng tù giam (3 năm treo) 3 quản chế (2011) – Bạc Liêu
 51. Nguyễn Hoàng Hoa, 6 tháng tù treo (1999) – Trà Vinh
 52. Nguyễn Hồng Quang, 5 năm tù giam 3 năm quản chế (1985) – Sài Gòn
 53. Nguyễn Hữu Cầu, 32 năm tù giam (1982) – Sài Gòn
 54. Nguyễn Hữu Giải, 5 năm tù giam (1983) – Huế
 55. Nguyễn Khắc Toàn, 4 năm tù giam 3 năm quản chế (2002) – Hà Nội
 56. Nguyễn Kim Nhàn, 7.5 năm tù giam 5 năm quản chế (2008) – Bắc Giang
 57. Nguyễn Mạnh Bảo, 20 năm tù giam (1984) – Tây Ninh
 58. Nguyễn Mạnh Sơn, 3.5 năm tù giam 3 năm quản chế (2008) – Hải Dương
 59. Nguyễn Ngọc Cường, 6 năm 4 tháng tù giam (2011) – Sài Gòn
 60. Nguyễn Ngọc Thạch, 1.5 năm tù giam (2007) – Bình Dương
 61. Nguyễn Ngọc Tường Thi, 2 năm tù giam (2010) – Sài Gòn
 62. Nguyễn Ngọc Hà, 4 năm tù (2005) – An Giang
 63. Nguyễn Phương Uyên, 10 tháng tù giam (3 năm tù treo) 3 năm quản chế (2012) – Bình Thuận
 64. Nguyễn Quang Hồng Nhân, 20 năm tù giam (1979) – Sài Gòn
 65. Nguyễn Quốc Quân, 15 tháng tù giam (2007, 2012) – Hoa Kỳ
 66. Nguyễn Thanh Giang, 3 tháng tù giam (1999) – Hà Nội
 67. Nguyễn Thanh Phong, 6 năm tù (2005) – An Giang
 68. Nguyễn Thị Bé Hai, 3 năm tù giam 2 năm quản chế (2014) – Tây Ninh
 69. Nguyễn Thị Huyền, 6 tháng tù giam (2014) – Hải Phòng
 70. Nguyễn Thị Ngân, 6 tháng tù giam (2014) – Hà Nội
 71. Nguyễn Thi Oanh, 7 tháng tù giam (2015) – Hải Dương
 72. Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, 2 năm tù giam (2014) – Sài Gòn
 73. Nguyễn Thị Toàn, 6 tháng tù giam (2014) – Hà Nội
 74. Nguyễn Thi Trí, 3 năm 9 tháng tù giam 2 năm quản chế (2014) – Bình Dương
 75. Nguyễn Thị Tuân, 25 tháng tù giam (2015) – Hải Dương
 76. Nguyễn Thị Yến, 3 tháng tù giam (1995) – Long An
 77. Nguyễn Tiến Trung, 4 năm 9 tháng tù giam, 3 năm quản chế (2009) – Sài Gòn
 78. Nguyễn Trung Lĩnh, 1 năm tù giam (2011) – Hà Nội
 79. Nguyễn Trung Tôn, 2 năm tù giam 2 năm quản chế (2011) – Thanh Hóa
 80. Nguyễn Trung Trực, 21 tháng tù giam (2011) – Quảng Bình
 81. Nguyễn Tuấn Nam, 19 năm tù giam (11.07.1996) – Sài Gòn
 82. Nguyễn Văn Duyệt, 3 năm 6 tháng tù giam, 4 năm quản chế (2011) – Nghệ An
 83. Nguyễn Văn Đài, 4 năm tù giam 4 năm quản chế (2007) – Hà Nội
 84. Nguyễn Văn Điền, 7 năm tù giam (2005) – Đồng Tháp
 85. Nguyễn Văn Hải, 6 tháng tù giam (2014) – Nghệ An
 86. Nguyễn Văn Hạnh, 2 năm tù giam (2014) – Hải Dương
 87. Nguyễn Văn Hưỡn, 12 tháng tù giam (2000) – An Giang
 88. Nguyễn Văn Lý, 23 năm tù giam (1977) – Huế
 89. Nguyễn Văn Minh – 2.5 năm tù giam (2014) – An Giang
 90. Nguyễn Văn Ngọc, 4 năm tù giam 2 năm quản chế (2007) – Đồng Nai
 91. Nguyễn Văn Lãnh, 1 năm tù treo, 2 năm quản chế, 9 tháng tù giam (2006) – Bình Dương
 92. Nguyễn Văn Oai, 3 năm tù giam 2 năm quản chế (2011) – Nghệ An
 93. Nguyễn Văn Thanh, 3 năm tù giam (2011) – Thanh Hóa
 94. Nguyễn Văn Thơ, 6 năm tù giam (2006) – Đồng Tháp
 95. Nguyễn Văn Thùy, 5 năm tù giam (2006) – Vĩnh Long
 96. Nguyễn Văn Túc, 4 năm tù giam 4 năm quản chế (2008) – Thái Bình
 97. Nguyễn Vũ Bình, 5 năm tù giam 3 năm quản chế (2002) – Hà Nội
 98. Nguyễn Xuân Anh, 2 năm tù giam 3 năm quản chế (2011) – Nghệ An
 99. Nguyễn Xuân Nghĩa, 6 năm tù giam 3 năm quản chế (2008) – Hải Phòng
 100. Nguyễn Xuân Tụ (Hà Sĩ Phu), 1 năm tù giam 2 năm quản chế (1995) – Đà Lạt
 101. Phạm Bá Hải, 5 năm tù giam 2 năm quản chế (2006) – Sài Gòn
 102. Phạm Chí Dũng, 6 tháng tù giam (2012) – Sài Gòn
 103. Phạm Minh Hoàng, 17 tháng tù giam 3 năm quản chế (2010) –  Sài Gòn
 104. Phạm Minh Vũ, 18 tháng tù giam (2014) – Quãng Trị
 105. Phạm Ngọc Hoa, 2 năm tù giam (2010) – Sài Gòn
 106. Phạm Ngọc Thạch, 2 năm tù giam (2004) –  Sài Gòn
 107. Phạm Quế Dương, 19 tháng tù giam (2002) – Hà Nội
 108. Phạm Thanh Nghiên, 4 năm tù giam 3 năm quản chế (2008) – Hải Phòng
 109. Phạm Thị Lộc, 3.5 năm tù giam (2011) – Bắc Giang
 110. Phạm Văn Trội, 4 năm tù giam 3 năm quản chế (2007) – Hà Nội
 111. Phan Ngọc Tuấn, 5 năm tù giam (2011) – Ninh Thuận
 112. Phan Thanh Hải, 3 năm tù giam 3 năm quản chế (2010) –  Sài Gòn
 113. Phan Thị Tiềm, 2 năm tù giam (2001) –
 114. Phan Văn Lợi, 7 năm tù giam (1981) – Huế
 115. Quách Mạnh Tuấn, 21 tháng tù giam (2010) – Hòa Bình
 116. Thái Văn Dung, 4 năm tù giam 4 năm quản chế (2011) – Nghệ An
 117. Thân Văn Trường, 2 năm tù giam 6 tháng quản chế (2003) –  Sài Gòn
 118. Thích Không Tánh, 16 năm tù giam 5 năm quản chế (1977) –  Sài Gòn
 119. Thích Nhật Ban, 18 năm tù (1975) – Đồng Nai
 120. Tô Văn Mãnh, 6 năm tù giam (2005) – An Giang
 121. Trần Anh Kim, 5 năm 6 tháng tù giam, 3 năm quản chế, 3 năm tước quyền bầu cử (2009) – Thái Bình
 122. Trần Đức Thạch, 3 năm tù giam 3 năm quản chế (2008) – Nghệ An
 123. Trần Hữu Đức, 39 tháng tù giam 1 năm quản chế (2011) – Nghệ An
 124. Trần Khuê, 19 tháng tù giam (2002) –  Sài Gòn
 125. Trần Lệ Hồng, 3 năm tù giam 3 năm quản chế (2006) – Ninh Thuận
 126. Trần Minh Nhật, 4 năm tù giam 3 năm quản chế (2011) – Lâm Đồng
 127. Trần Ngọc Anh, 15 tháng tù giam (2009) – Bà Rịa Vũng Tàu
 128. Trần Quốc Hiền, 5 năm tù giam 2 năm quản chế (2007) – Hà Lan
 129. Trần Thị Hài, 9 tháng tù giam (2012) – Bình Dương
 130. Trần Thị Hoàng, 22 tháng tù giam (2010) – Cần Thơ
 131. Trần Văn Miên, 22 tháng tù giam (2014) – Hà Nội
 132. Trần Văn Sang, 20 tháng tù giam (2014) – Hà Nội
 133. Trần Vũ Anh Bình, 6 năm tù giam 2 năm quản chế (2011) – Sài Gòn
 134. Trịnh Bá Khiêm, 18 tháng tù giam (2014) – Hà Nội
 135. Trịnh Quốc Thảo, 2 năm tù giam (2007) – Sài Gòn
 136. Trương Minh Đức, 5 năm tù giam (2007) – Bình Dương
 137. Trương Minh Nguyệt, 4 năm tù giam 2 năm quản chế (2007) – Long An
 138. Trương Thị Tám, 3 năm tù giam 3 năm quản chế (2009) – Lâm Đồng
 139. Trương Văn Kim, 3 năm tù giam 3 năm quản chế (2009) – Lầm Đồng
 140. Vi Đức Hồi, 3 năm 6 tháng tù giam 3 năm quản chế (2011) – Cao Bằng
 141. Võ Thị Thu Thủy, 4 năm tù giam (2011) – Quảng Bình
 142. Võ Văn Bửu, 7 năm tù giam (2005) – An Giang
 143. Võ Văn Thanh Liêm, 6.5 năm tù giam (2005) – An Giang
 144. Võ Văn Thanh Long, 5 năm tù giam (2005) – An Giang
 145. Võ Viết Diễn, 34 tháng tù giam 3 năm quản chế (2012) – An Giang
 146. Vũ Thị Hải, 15 tháng tù giam (2015) – Ninh Bình
 147. Vũ Văn Hùng, 3 năm tù giam 3 năm quản chế (2008) – Hà Nội
 148. Y Samuel Mlô, 9 năm tù giam 5 năm quản chế (2004) – Đắc Lắc

Hội viên đã qua đời:

 1. Bùi Ngọc Tấn (Hải Phòng)
 2. Đinh Đăng Định (Đắc Nông)
 3. Lê Quang Liêm (Sài Gòn)