Stt Họ Và Tên Sinh Bị Bắt Án (Năm) Quảnchế Điều
1. Bùi Hiếu Võ 1962 17/3/2017 4.5   88
2. Bùi Mạnh Đồng 1978 1/9/2018     258
3. Bùi Thị Bích Tuyền     3   245, 257
4. Bùi Văn Thâm 1987 26/7/2017 6   245, 257
5. Bùi Văn Trung 1964 26/7/2017 6   245, 257
6. Diệp Út Tiền 1994 10/6/2018 10 tháng   318
7. Đinh Kha Ly 1987 10/6/2018 10 tháng   318
8. Đinh Mã Phong 1990 10/6/2018 10 tháng   318
9. Đỗ Công Đương 1964 24/1/2018 9   331 (258)
10. Đỗ Thế Hòa (FB Bang Lĩnh)   4/9/2018     117 (88)
11. Đỗ Thị Hồng 1957 10/2/2012 13 79
12. Đoàn Đình Nam 1951 6/2/2012 16 79
13. Đoàn Khánh Vinh Quang 1976 1/9/2018 27 tháng   258
14. Đoàn Thị Bích Thủy 1972 2/2017 (3-6)   88
15. Đoàn Thị Hồng (FB Xuân Hồng)   4/9/2018     117 (88)
16. Đoàn Văn Cư 1962 10/2/2012 14 79
17. Đoàn Văn Thưởng 1974 10/6/2018 10 tháng   318
18. Hoàng Đức Bình 1983 15/5/2017 14   257,258
19. Hồ Công Di 1995 10/6/2018 10 tháng   318
20. Hồ Đức Hòa 1974 30/7/2012 13 5 79
21. Hồ Văn Cương   4/9/2018     117 (88)
22. Hồ Văn Hải (Bs. Hồ Hải) 1959 3/11/2016 4 2 88
23. Hùng Hưng   4/9/2018     117 (88)
24. Huỳnh Đức Thanh Bình 1996 7/7/2018     79
25. Huỳnh Đức Thịnh 1952 7/7/2018     79
26. Huỳnh Hữu Đạt 1970 2/2017 13 3 79
27. Huỳnh Thị Kim Quyên 1979 30/4/2017 4 2 88
28. Huỳnh Trương Ca 1971 4/9/2018     117 (88)
29. Lê Anh Hùng 1973 5/7/2018     258
30. Lê Duy Lộc 1956 5/2/2012 17 79
31. Lê Đình Lượng 1965 24/7/2017 20   79
32. Lê Đức Động 1983 5/2/2012 12 79
33. Lê Minh Thể 1963 10/10/2018     258
34. Lê Thanh Tùng 1961 14/12/2015 12 4 79
35. Lê Phúc 1951 5/2/2012 15 79
36. Lê Thị Hên     2 năm treo   245, 257
37. Lê Thị Hồng Hạnh     3   245, 257
38. Lê Trọng Cư 1966 5/2/2012 12 79
39. Lương Nhật Quang 1987 23/11/2012 12 79
40. Lưu Văn Vịnh 1967 6/11/2016 15 3 79
41. Michael Phuong Minh Nguyen   7/7/2018     79
42. Ngô Hào 1948 8/2/2013 15 5 79
43. Ngô Văn Dũng (FB Biển Mặn)   4/9/2018     118
44. Nguyễn Bắc Truyển 1968 30/7/2017 11 3 79
45. Nguyễn Danh Dũng 1987 14/12/2016     258
46. Nguyễn Dinh 1968 23/11/2012 14 79
47. Nguyễn Duy Sơn 1981 8/5/2018     258
48. Nguyễn Đặng Minh Mẫn 1985 2/8/2011 8 4 79
49. Nguyễn Đình Thành 1991 8/6/2018 7   88
50. Nguyễn Đình Trường 2001 10/6/2018 1 năm treo   318
51. Nguyễn Hoàng Nam   27/6/2017 4   245, 257
52. Nguyễn Hoàng Quốc Hùng 1981 23/2/2010 9 88
53. Nguyễn Hồng Nguyên (Bồ Công Anh) 1980 5/2018 2   258
54. Nguyễn Hữu Vinh 1956 5/5/2014 5 258
55. Nguyễn Kỳ Lạc 1951 6/2/2012 16 79
56. Nguyễn Nam Phong 1980 28/11/2017 2   257
57. Nguyễn Ngọc Ánh 1980 30/8/2018     88
58. Nguyễn Ngọc Quý 1992 30/4/2017 4 2 88
59. Nguyễn Văn Thượng 1985 18/5/2017 6   88
60. Nguyễn Nhật Trường 1985 18/5/2017 6   88
61. Nguyễn Quang Thanh 1984 2/2017 14   79
62. Nguyễn Quốc Hoàn 1977 11/2016 13 3 79
63. Nguyễn Tấn An 1992 30/4/2017 5 2 88
64. Nguyễn Thái Bình 1986 23/11/2012 12 79
65. Nguyễn Thanh Bình 1994 30/4/2017 3 2 88
66. Nguyễn Thanh Toàn 1983 10/6/2018 10 tháng   318
67. Nguyễn Thị Lan Anh 1997 10/6/2018 10 tháng   318
68. Nguyễn Thị Ngọc Liễu 1974 10/6/2018 10 tháng   318
69. Nguyễn Thị Ngọc Phượng 1988 10/6/2018 10 tháng   318
70. Nguyễn Thị Thùy 1976 10/6/2018 1 năm treo   318
71. Nguyễn Thị Thùy Dung 1999 10/6/2018 10 tháng   318
72. Nguyễn Thị Trúc Anh 1994 10/6/2018 10 tháng   318
73. Nguyễn Thị Trúc Ly 1997 10/6/2018 1 năm treo   318
74. Nguyễn Thị Tuấn 1976 10/6/2018 1 năm treo   318
75. Nguyễn Trung Lĩnh 1966 27/5/2018      
76. Nguyễn Trung Tôn 1972 30/7/2017 12 3 79
77. Nguyễn Trung Trực 1974 4/8/2017 12 5 79
78. Nguyễn Văn Điển 1983 3/3/2017 6.5 4 88
79. Nguyễn Văn Đức Độ 1975 6/11/2016 11 3 79
80. Nguyễn Văn Hóa 1995 8/1/2017 7 3 88
81. Nguyễn Văn Nghĩa 1978 2/2017 12   79
82. Nguyễn Văn Oai 1981 19/1/2017 2+3 4 257, 304
83. Nguyễn Văn Quang 1987 12/6/2018     88
84. Nguyễn Văn Trường 1976 2/2018     331(258)
85. Nguyễn Văn Tuấn 1984 2/2017 12   79
86. Nguyễn Văn Túc 1966 1/9/2017 13 5 79
87. Nguyễn Viết Dũng 1986 27/9/2017 6 5 88
88. Phạm Thị Phượng 1945 15/4/2010 11 79
89. Phạm Long Đại 1996 2/2017 (3-6)   88
90. Phạm Ngọc Hạnh 1973 10/6/2018 16 tháng   318
91. Phạm Ngọc Huyền 1995 10/6/2018 10 tháng   318
92. Phạm Văn Linh 2001 10/6/2018 1 năm treo   318
93. Phạm Văn Trội 1972 30/7/2017 7 1 79
94. Phạm Văn Trọng 1994 30/4/2017 3 2 88
95. Phan Kim Khánh 1993 21/3/2017 6 4 88
96. Phan Thanh Tường 1987 28/2/2012 10 79
97. Phan Thanh Ý 1948 23/11/2012 14 79
98. Phan Trung (Thích Nhật Huệ) 1976 16/11/2016 8 3 79
99. Phan Văn Thu (Trần Công) 1948 5/2/2012 Chung thân 79
100. Quốc Bảo   7/7/2018     79
101. Tạ Khu 1947 6/2/2012 16 79
102. Tạ Tấn Lộc 1975 2/2017 14   79
103. Trần Anh Kim 1953 21/9/2015 13 5 79
104. Trần Hoàng Lan   4/9/2018     117 (88)
105. Trần Hoàng Phúc 1994 29/6/2017 6 4 88
106. Trần Huỳnh Duy Thức 1966 24/5/2009 16 5 79
107. Trần Long Phi   7/7/2018     79
108. Trần Minh Huệ 1981 10/6/2018     88
109. Trần Nguyễn Duy Quang 1983 10/6/2018 18 tháng   318
110. Trần Phi Dũng 1966 10/2/2012 13 79
111. Trần Phương   4/9/2018     117 (88)
112. Trần Quân 1984 10/2/2012 12 79
113. Trần Thị Bích Ngọc 1994 2/2017 (3-6)   88
114. Trần Thị Nga 1977 21/1/2017 9 5 88
115. Trần Thị Xuân 1976 17/10/2017 9 5 79
116. Trương Đình Khang 1992 6/2018 1   258
117. Trương Hữu Lộc 1961 14/6/2018     89
118. Trương Thị Thu Hằng 1984 2/2017 (3-6)   88
119. Trương Minh Đức 1961 30/7/2017 12 3 79
120. Từ Công Nghĩa 1993 11/2016 10 3 79
121. Từ Thiện Lương 1950 23/11/2012 16 79
122. Võ Ngọc Cư 1951 6/2/2012 16 79
123. Võ Như Huỳnh 1995 10/6/2018 8 tháng   318
124. Võ Thành Lê 1955 5/2/2012 16 79
125. Võ Tiết 1952 23/11/2012 16 79
126. Vũ Quang Thuận 1966 3/3/2017 8 5 88
127. Vũ Văn Hùng 1966 4/1/2018 1   318(257)
128. Vương Tấn Sơn 1953 10/2/2012 17 258
129. Vương Văn Thả 1969 18/5/2017 12   88
130. Vương Thanh Thuận 1990 18/5/2017 7   88