ĐIỀU LỆ – HỘI CỰU TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM VIỆT NAM

February 18, 2014 FVPoC 0

1. Tên của Hội (Việt và Anh), website: Tên tiếng Việt là Hội Cựu Tù nhân Lương tâm Việt Nam, viết tắt là CTNLT. Tên tiếng Anh là Former Vietnamese Prisoners of Conscience, viết tắt FVPOC. Website: cuutunhanluongtam.org hay fvpoc.org Ngày ra đời: 18/02/2014 […]