BẢN LÊN TIẾNG: PHẢN ĐỐI VIỆC NHÀ CẦM QUYỀN CỘNG SẢN VIỆT NAM CẤM CẢN SỰ THAM GIA BÀO CHỮA BẢO VỆ LỢI QUYỀN LỢI CHÍNH ĐÁNG CHO CÁC THÀNH VIÊN HỘI ANH EM DÂN CHỦ

Thông cáo báo chí của Hội Anh Em Dân Chủ

Hội Anh Em Dân Chủ Việt Nam (HAEDC) là một tổ chức xã hội dân sự được thành lập một cách hợp pháp theo luật pháp và hiến pháp Việt Nam cũng như công ước quốc tế về việc tổ chức thành lập hội nhóm xã hội dân sự.

HAEDC thành lập ngày 24/4/2013 với tôn chỉ hoạt động: Vận động cho Nhân quyền sớm được thực thi tại Việt Nam, vận động dân chủ hóa đất nước Việt Nam.

Thời gian qua HAEDC liên tục bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam cấm cản, đàn áp, khủng bố và bắt bớ bỏ tù một số thành viên với cáo buộc “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” quy định tại Điều 79 BLHS

 1. Nguyễn Văn Đài             Bị bắt ngày: 16/12/2015
 2. Lê Thị Thu Hà             Bị bắt ngày: 16/12/2015
 3. Phạm Văn Trội             Bị bắt ngày: 30/07/2017
 4. Trương Minh Đức             Bị bắt ngày: 30/07/2017
 5. Nguyễn Trung Tôn             Bị bắt ngày: 30/07/2017
 6. Nguyễn Trung Trực             Bị bắt ngày: 04/08/2017
 7. Nguyễn Văn Túc             Bị bắt ngày: 01/09/2017
 8. Trần Thị Xuân             Bị bắt ngày: 17/10/2017

Từ ngày bị bắt tới nay hầu hết các thành viên nói trên không được gặp Luật sư do người thân ký hợp đồng bào chữa hoặc chính nạn nhân đã ký hợp đồng bảo trợ pháp lý trước đó, có trường hợp đã bị ép từ chối (bằng văn bản) sự tham gia của Luật sư đã được gia đình ký hợp đồng.

HAEDC chúng tôi cực lực lên án hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan an ninh điều tra cộng sản Việt Nam trong việc quyền được mời luật sư bào chữa của các thành viên chúng tôi

Cụ thể là cơ quan an ninh cộng sản Việt Nam đã vi phạm:

– Điều 31.4 Hiến Pháp năm 2013: “Người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa.”

– Điều 57.1 và 57.2 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003:

 1. Người bào chữa do người bị tạm giữ, bị can, bị cáo hoặc người đại diện hợp pháp của họ lựa chọn.
 2. Trong những trường hợp sau đây, nếu bị can, bị cáo hoặc người đại diện hợp pháp của họ không mời người bào chữa thì Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát hoặc Toà án phải yêu cầu Đoàn luật sư phân công Văn phòng luật sư cử người bào chữa cho họ hoặc đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức thành viên của Mặt trận cử người bào chữa cho thành viên của tổ chức mình:
 3. a) Bị can, bị cáo về tội theo khung hình phạt có mức cao nhất là tử hình được quy định tại Bộ luật hình sự;
 4. b) Bị can, bị cáo là người chưa thành niên, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất.

Trong các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều này, bị can, bị cáo và người đại diện hợp pháp của họ vẫn có quyền yêu cầu thay đổi hoặc từ chối người bào chữa.”

– Hay Điều 75.1, 75.2, 75.3 Bộ luật tố tụng hình sự 2015:

 1. Người bào chữa do người bị buộc tội, người đại diện hoặc người thân thích của họ lựa chọn.
 2. Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi nhận được đơn yêu cầu người bào chữa của người bị bắt, bị tạm giữ thì cơ quan có thẩm quyền đang quản lý người bị bắt, người bị tạm giữ có trách nhiệm chuyển đơn này cho người bào chữa, người đại diện hoặc người thân thích của họ. Trường hợp người bị bắt, người bị tạm giữ không nêu đích danh người bào chữa thì cơ quan có thẩm quyền đang quản lý người bị bắt, bị tạm giữ phải chuyển đơn này cho người đại diện hoặc người thân thích của họ để những người này nhờ người bào chữa.

Trong thời hạn 24 giờ kể khi nhận được đơn yêu cầu người bào chữa của người bị tạm giam thì cơ quan có thẩm quyền đang quản lý người bị tạm giam có trách nhiệm chuyển đơn này cho người bào chữa, người đại diện hoặc người thân thích của họ. Trường hợp người bị tạm giam không nêu đích danh người bào chữa thì cơ quan có thẩm quyền đang quản lý người bị tạm giam phải chuyển đơn này cho người đại diện hoặc người thân thích của họ để những người này nhờ người bào chữa.

 1. Trường hợp người đại diện hoặc người thân thích của người bị bắt, người bị tạm giữ, người bị tạm giam có đơn yêu cầu nhờ người bào chữa thì cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo ngay cho người bị bắt, người bị tạm giữ, người bị tạm giam để có ý kiến về việc nhờ người bào chữa.”

Qua đó chúng tôi đề nghị các cơ quan an ninh điều tra Việt Nam thực hiện nghiêm chỉnh các điều luật nêu trên, và đồng thời yêu cầu nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam ngưng ngay các hành động sách nhiễu, cấm cản, đàn áp, khủng bố và bắt bớ bỏ tù các thành viên HAEDC chúng tôi.

Nơi gửi: Hội Anh Em Dân Chủ

Nơi nhận:

 • Văn phòng các luật sư liên quan đến các thành viên HAEDC nêu trên
 • Bộ Công an, Cơ quan An ninh Điều tra
 • Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao
 • Chủ tịch nước Việt Nam
 • Chủ tịch quốc hội Việt Nam
 • Văn phòng Sứ quán và Lãnh sự quán của các quốc gia đặt tại Việt Nam
 • Ân xá Quốc tế
 • Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp quốc
 • Các cơ quan báo chí trong và ngoài nước
 • Các cá nhân và tổ chức quan tâm đến vấn đề Nhân quyền, Dân chủ cho Việt Nam