Phản đối việc cấm lễ đản sanh Huỳnh Giáo Chủ

Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trong một lần biểu tình.
Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo trong một lần biểu tình.

RFA, 07-12-2017

Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam vào ngày 7 tháng 12 cho phổ biến kháng thư phản đối biện pháp của cơ quan chức năng Việt Nam không cho Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo tổ chức lễ đản sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ.

Kháng thư phổ biến trên mạng Internet do đại diện Hội Đồng Liên Tôn ký tên nêu rằng sau hơn chục năm cơ quan chức năng để cho Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy tổ chức lễ đản sanh một cách hạn chế tại mỗi địa phương, nay nhà cầm quyền cấm hẳn giáo hội này không được có hoạt động gì nhân sinh nhật của Đức Huỳnh Giáo Chủ, người khai sinh Phật giáo Hòa Hảo.

Theo Kháng Thư thì lý do mà cơ quan chức năng đưa ra là vì Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy là một tổ chức không được nhà nước công nhận. Vừa qua kể từ ngày 27 tháng 11 có nhiều biện pháp hăm dọa được đưa ra.

Ông Lê Quang Hiển, một chức sắc của Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy trong Hội Đồng Liên Tôn, vào chiều ngày 7 tháng 12 cho Đài Á Châu Tự Do biết như sau:

“Nơi tổ chức lễ đản sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ là tại xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang có những đại diện của chính quyền gồm an ninh, Mặt Trận Tổ Quốc, Ủy Ban đến không cho dựng lễ đài. Họ nói nếu không tuân thủ thì sẽ có biện pháp.

Trên 10 năm nay chúng tôi vẫn tổ chức mà chính quyền chỉ ngăn cấm những người ở địa phương khác ngoài xã Long Giang và Long Mỹ đến thôi; nhưng năm nay lại có lệnh cấm không cho tổ chức.”

Đại diện những chức sắc Hội Đồng Liên Tôn tuyên bố 4 điểm trong Kháng thư theo đó ‘tự do tôn giáo là một nhân quyền cơ bản chứ không phải một ân huệ xin cho’. Với lý do đó Hội Đồng phản đối biện pháp triệt để ngăn cản Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy tổ chức lễ đản sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ.

Kháng Thư kêu gọi các tổ chức nhân quyền, các tôn giáo khác cũng như những người quan tâm theo dõi vụ việc; đặc biệt vào ngày 25 tháng 11 Đinh Dậu, tức ngày 11 tháng 1 năm 2018, là ngày lễ Đản sanh Đức Huỳnh Giáo Chủ năm nay.

Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam gồm các chức sắc thuộc Cao Đài, Công giáo, Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy, Tin Lành.