Hà Tĩnh sắp hoàn thành bồi thường cho dân vụ Formosa

Dân Hà Nội biểu tình chống Formosa ngày 1 tháng 5 năm 2016
Dân Hà Nội biểu tình chống Formosa ngày 1 tháng 5 năm 2016

RFA | 29.06.2017

Tính đến ngày 26 tháng Sáu, hội đồng thẩm định đánh giá thiệt hại môi trường biển Hà Tĩnh đã chi trả 1.312 tỷ đồng cho dân bị thiệt hại, trong lúc còn trên 152 tỷ đồng chưa chi trả do mới được phê duyệt. Tin nói cũng có một số trường hợp đang được rà soát lại, một số thì hồ sơ nuôi trồng hải sản của họ chưa hoàn thiện.

Báo chí trong nước đưa tin là lãnh đạo Hà Tĩnh đang gấp rút đẩy mạnh việc bồi thường và phải chịu trách nhiệm nếu chưa hoàn tất trước thời hạn cuối tháng Sáu này.

Như vậy, hơn một năm sau thảm họa ô nhiễm môi trường biển, các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đã lập hồ sơ và thủ tục đền bù thiệt hại cho ngư dân, tiểu thương, và những người lao động bị ảnh hưởng, công việc chi trả được loan báo là  phù hợp với tiến độ đề ra.

Tổng mức tiền bồi thường thiệt hại cho Hà Tĩnh là 1600 tỷ đồng. Nơi đây bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ thảm họa môi trường do Formosa gây ra. Số tiền này được chi trả do hai quyết định của thủ tướng chính phủ.