FVPoC

VNTB- Hãy vững tin Quỳnh nhé!

June 29, 2017 CTNLT 0

Nguyễn Hoàng Hải (VNTB) – Hôm nay, blogger mẹ Nấm, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh phải ra tòa. Họ đã ghép chị vào điều 88 BSHS, một điều luật mà mọi công dân có chính kiến khác […]