CSVN sắp cấm người bất đồng chính kiến lên mạng internet

Ảnh: Tuổi Trẻ
Ảnh: Tuổi Trẻ

SBTN | 09.04.2017

Một nghị định do Bộ Công An CSVN soạn thảo và đang đưa ra để lấy ý kiến dân chúng, đe dọa sẽ ngăn cản nhiều người Việt Nam lên mạng internet để bày tỏ chính kiến.

Theo VietNamNet hôm Chủ Nhật 9 tháng 4, dự thảo nghị định của Bộ Công An CSVN về bảo đảm an ninh không gian mạng quốc gia, viện cớ hàng chục ngàn trang mạng trong nước bị tin tặc tấn công, để yêu cầu các công ty cung cấp dịch vụ internet phải “chủ động loại bỏ thông tin có nội dung chống nhà nước trên không gian mạng”, vốn không liên can gì đến tin tặc.

Theo Bộ Công An CSVN, từ năm 2010 đến nay có hơn 18,000 trang mạng có tên miền “.vn”, trong đó có hơn 1,000 trang mạng có tên miền “.gov.vn” của các cơ quan nhà nước Việt Nam bị tấn công. Để chống hacker, Bộ Công An đưa ra hàng loạt biện pháp về kiểm tra, bảo mật, nâng cao trình độ kỹ thuật và cải tiến trang thiết bị. Đồng thời, Bộ Công An cũng đặc biệt yêu cầu Bộ Thông Tin Và Truyền Thông CSVN cùng các công ty cung cấp mạng viễn thông phải “chủ động loại bỏ thông tin có nội dung chống nhà nước trên không gian mạng”.

Trong số biện pháp đề ra, có việc tạm dừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ viễn thông hoặc internet cho các tổ chức và cá nhân… theo yêu cầu của cơ quan chuyên trách. Dự thảo nghị định này đang được đưa ra lấy ý kiến dân chúng cho đến đầu tháng 6/2017.

Huy Lam / SBTN