Nhóm Green Trees yêu cầu giám sát bồi thường Formosa

Ảnh cover facebook của nhóm Green Trees.
Ảnh cover facebook của nhóm Green Trees.

RFA  | 05.04.2017

Một số thành viên đại diện tổ chức xã hội dân sự độc lập Green Trees ở Hà Nội vào sáng ngày thứ tư ngày 5/4/2017, đến trụ sở Bộ Tài Chính để trao Văn bản yêu cầu tham gia giám sát quá trình chi trả bồi thường cho người dân bốn tỉnh miền Trung.

Văn bản còn được gửi đến Chính phủ và các cơ quan hữu quan khác gồm: Bộ Tài nguyên – Môi trường, Bộ Nông nghiệp – phát triển nông thôn và UBND bốn tỉnh miền trung chịu thiệt hại từ thảm họa môi trường xảy ra từ đầu tháng 4/2016 do Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh xả hóa chất độc hại trực tiếp ra biển gây nên.

Công ty sản xuất gang thép này đã nhận lỗi và tự nguyện chi trả khoản bồi thường 500 triệu USD. Ngày 29/9/2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ban hành Quyết định số 1880/QĐ-TTg quy định chi tiết các đối tượng được nhận hỗ trợ, đền bù và các mức chi trả hỗ trợ, đền bù.

Văn bản của nhóm Green Trees nêu rõ, “Từ đó cho đến nay, theo đánh giá của chúng tôi dựa trên các thông tin từ báo chí, sự phản ánh của người dân cũng như quan sát trực tiếp, quá trình chi trả tiền hỗ trợ, đền bù còn chm chạp, người dân tại nhiều vùng chịu ảnh hưởng chưa được nhận tiền. Tại nhiều địa phương, người dân vẫn đang phản đối mức hỗ trợ, đền bù, do không tương xứng với mức độ thiệt hại thực tế. Ngoài ra, chúng tôi còn ghi nhận rất nhiu phản ánh về sự bất bình đẳng trong việc chi trkhoản tiền này.”

Xuất phát từ lý do trên, nhóm Green Trees đi đến quyết định yêu cầu chính phủ, các bộ hữu quan và chính quyền các địa phương “tạo mọi điều kiện thun lợi, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cho chúng tôi trong thời gian thực hiện quyn giám sát quá trình chi trả tiền hỗ trợ, bồi thường cho các nạn nhân.”