FVPoC

Thư mời “Biểu tình phản đối hành động ngăn cản tự do ngôn luận, xúc phạm TNS Janet Nguyễn cùng người Việt khắp nơi của Chủ Tịch Thượng Viện California”

March 3, 2017 CTNLT 0

SBTN | 02.03.2017 Tuần vừa qua, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, vị đại diện cho hàng trăm ngàn người Mỹ gốc Việt tại đơn vị của bà và cũng là một tiếng nói đại diện của cộng đồng người Việt […]