Các tổ chức XHDS yêu cầu giải quyết thảm họa do Formosa gây ra

Cá chết ở bờ biển huyện Quảng Trạch, Quảng Bình hôm 20/4/2016.
Cá chết ở bờ biển huyện Quảng Trạch, Quảng Bình hôm 20/4/2016.
Cá chết ở bờ biển huyện Quảng Trạch, Quảng Bình hôm 20/4/2016.

RFA | 17.10.2016

Một số tổ chức xã hội dân sự và cá nhân vừa ký tên vào thư ngỏ về việc giải quyết thảm họa do Formosa gây ra. Thư ngỏ kêu gọi Nhà nước và Đảng Cộng sản Việt Nam đứng về phía nguyện vọng và đòi hỏi chính đáng của người dân trong việc khôi phục lại môi trường, chấm dứt ngay lập tức việc hủy hoại môi trường, chấm dứt việc khai thác tài nguyên do cha ông để lại một cách vô nguyên tắc.

Thư ngỏ đề ngày 15/10/2016 do 4 tổ chức xã hội dân sự độc lập và  tính đến ngày 17 tháng 10, có hơn 200 cá nhân ký tên, lên tiếng kêu gọi toàn thể người dân cả nước hưởng ứng việc bày tỏ thái độ với việc giải quyết thảm họa Formosa.

Các Tổ chức Xã hội Dân sự đồng ký tên bao gồm: Bauxite Việt Nam, Văn đoàn độc lập Việt Nam, Diễn đàn Xã hội Dân sự và mạng lưới Nhân quyền Việt Nam. Được biết cả 4 tổ chức Xã hội Dân sự vừa nêu đều không được chính quyền công nhận.

Về phía cá nhân, những người ký tên gồm nhân sĩ trí thức và nhiều thành phần khác ở Việt Nam và hải ngoại. Điển hình như các ông Hoàng Hưng, Nguyễn Quang A, Lê Xuân Khoa, Nguyễn Xuân Diện, Bùi Minh Quốc, Hà Sĩ Phu, Nguyễn Huệ Chi, Vũ Thư Hiên, Linh mục Nguyễn Văn Lý và rất nhiều nhân vật nổi tiếng khác.