Đình công là giải pháp tối ưu cho công nhân

Công nhân Công ty Trách nhiệm Hữu hạn KaiYang, 100% vốn Đài Loan, tại Kiến An, Hải Phòng hôm 15 tháng 4 đình công đòi quyền lợi.
Công nhân Công ty Trách nhiệm Hữu hạn KaiYang, 100% vốn Đài Loan, tại Kiến An, Hải Phòng hôm 15 tháng 4 đình công đòi quyền lợi.
Công nhân Công ty Trách nhiệm Hữu hạn KaiYang, 100% vốn Đài Loan, tại Kiến An, Hải Phòng hôm 15 tháng 4 đình công đòi quyền lợi.

RFA | 12.9.2016

Đình công đang được xem là giải pháp tối ưu cho các công nhân trong vấn đề tranh chấp lao động, mặc dù chưa có cuộc đình công nào được xem là hợp pháp trong hơn 6.000 cuộc đình công từ năm 1994 đến nay.

Trả lời mạng VietnamPlus, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội Việt Nam, ông Phạm Minh Huân cho biết chưa có cuộc đình công nào ở Việt Nam diễn ra đúng qui trình.

Ông Huân nhắc đến bộ luật lao động hiện hành là phải cố gắng giải quyết tranh chấp thông qua hoà giải, nếu không được mới sử dụng vũ khí cuối cùng là đình công. Tuy nhiên, các công nhân đã không theo trình tự này, tổ chức đình công khi chưa thông qua thương lượng và đối thoại.

Bộ luật Lao động năm 2012 có ghi rõ cuộc đình công hợp pháp phải có phát sinh từ tranh chấp lao động tập thể, và chỉ được diễn ra sau thời hạn 3 hoặc 5 ngày kể từ khi hội đồng trọng tài lập biên bản hoà giải nhưng bất thành.