Tổng thống Pháp sẽ đề cập đến nhân quyền khi thăm Việt Nam?

Tổng thống Pháp Francois Hollande tại điện Elysee ở Paris vào ngày 24 tháng 3 năm 2016.
Tổng thống Pháp Francois Hollande tại điện Elysee ở Paris vào ngày 24 tháng 3 năm 2016.
Tổng thống Pháp Francois Hollande tại điện Elysee ở Paris vào ngày 24 tháng 3 năm 2016.

RFA | 5.9.2016

Ba tổ chức theo dõi nhân quyền trụ sở tại Pháp hôm qua ra thông cáo báo chí cho biết có gửi thư ngỏ đến tổng thống Pháp Francois Hollande ngay trước chuyến công du Việt Nam của ông này.

Trong thư ngỏ ba tổ chức gồm Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền-FIDH,Ủy ban Nhân quyền Việt Nam- VCHR, và Liên đoàn Nhân quyền Pháp- LDH kêu gọi tổng thống Pháp khi hội đàm cùng các lãnh đạo Hà Nội hãy nêu ra những vấn đề nhân quyền cấp thiết hiện nay tại Việt Nam.

Những vấn đề mà ba tổ chức vừa nêu cho là đặc biệt gồm tình trạng cấm đoán tiếp tục diễn ra đối với quyền tự do ngôn luận, quyền tự do tôn giáo và quyền biểu tình ôn hòa.

Ngoài ra thư ngỏ còn kêu gọi tổng thống Pháp Francois Hollande thúc ép Việt Nam ngưng đàn áp chính trị đối với những nhà đấu tranh bảo vệ nhân quyền, giới viết blog, những tiếng nói chỉ trích chính phủ và trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ chỉ vì bày tỏ một cách ôn hòa chính kiến và niềm tin tôn giáo của họ.

Chuyến công du Việt Nam của tổng thống Pháp Francois Hollande bắt đầu từ hôm nay và kéo dài đến ngày 7 tháng 9.