Ủy Hội Tự Do Tôn Giáo Yêu cầu Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách CPC

tudotongiao-01

SBTN | 13.8.2016

Dựa trên báo cáo về tự do tôn giáo quốc tế của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ công bố hôm 10 tháng 8, Ủy Hội Hoa Kỳ Về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế (USCIRF), hôm 12/08 yêu cầu đưa Việt Nam, cùng với thêm 6 quốc gia khác vào danh sách CPC gồm các quốc gia cần quan tâm đặc biệt.

Các quốc gia này là Cộng Hòa Trung Phi, Ai Cập, Iraq, Nigeria, Pakistan, Syria và Việt Nam. Tình hình tại Việt Nam được USCIRF mô tả là mặc dù có những cải tiến trong những thập kỷ tiếp theo sau cuộc chiến tranh Việt Nam, nhà cầm quyền cộng sản vẫn kiểm soát gần như mọi hoạt động tôn giáo, hạn chế việc thực hành tín ngưỡng độc lập và đàn áp những người và nhóm bị xem là thách thức thẩm quyền của nhà nước. Để được xem là hợp pháp, các tổ chức tôn giáo và giáo đoàn phải ghi danh, đôi khi tại nhiều cấp chính quyền khác nhau.

Năm 2015, Việt Nam đã đề nghị một đạo luật mới về tôn giáo. Tuy nhiên, các bản dự thảo sơ khởi đã không sửa chữa hoặc loại bỏ những thể thức ghi danh phiền hà. USCIRF cũng lưu ý về các trường hợp CSVN tiếp tay cho Trung Cộng gửi trả những người tị nạn Uighur và Bắc Hàn, hoặc đàn áp những người thực hành Pháp Luân Công.

Trước đó, bản báo cáo về tự do tôn giáo quốc tế của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ ghi nhận rằng quyền tự do tôn giáo có trong Hiến Pháp Việt Nam vẫn đang bị diễn giải không đồng bộ và không được bảo vệ một cách nhất quán, đặc biệt khi liên quan đến những nhóm dân tộc thiểu số tại một vài tỉnh ở Tây Nguyên và miền núi Tây Bắc. Không chỉ người thiểu số, mà người theo một số nhóm tôn giáo không muốn nằm dưới quyền điều khiển của nhà cầm quyền ở các thành phố, như các tín đồ Phật giáo, Tin Lành, Cao Đài và Hòa Hảo, cũng tiếp tục bị hành hung, bắt giữ, theo dõi, cản trở đi lại, từ chối cấp phép và sách nhiễu đủ điều. Các nạn nhân tin rằng những kẻ tấn công và theo dõi họ là công an mặc thường phục.

Huy Lam / SBTN