Quốc tế yêu cầu trả tự do cho Luật Sư Nguyễn Văn Đài và cô Lê Thu Hà

nvd

SBTN | 20-02-2016

Một tuyên bố chung, 6 tổ chức Xã Hội Dân Sự, trong đó có Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International), Ủy ban Luật gia Quốc tế – ICJ, đã kêu gọi chấm dứt vi phạm nhân quyền đối với hai Tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Đài và đồng sự Lê Thu Hà, đồng thời trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho họ.

Theo nhận định của 6 tổ chức cùng ký tuyên bố chung, thì biện pháp biệt giam một người không cho tiếp xúc với thế giới bên ngoài, đặc biệt với gia đình và luật sư là vi phạm quyền căn bản của con người, đồng thời tạo điều kiện cho việc tra tấn và ngược đãi. Bà Champa Patel – Giám đốc Văn phòng Thái Bình Dương và Đông Nam Á của tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết việc giam giữ biệt tích đối với Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà đi ngược lại việc ký kết vào Công ước chống Tra tấn gần đây của Việt Nam. Khi chính quyền này ký kết công ước, họ rầm rộ loan báo cam kết vững chắc của mình trong việc kết thúc tình trạng tra tấn và ngược đãi. Để chứng tỏ cam kết chấm dứt tra tấn của họ là thực chất và không phải chỉ là lời nói suông, Việt Nam phải ngay lập tức chấm dứt tình trạng biệt giam đối với Đài và Hà, và trả tự do cho họ ngay lập tức và vô điều kiện.

Ông Sam Zarifi – Giám đốc khu vực Á châu của tổ chức Ủy ban Luật gia Quốc tế – ICJ lên tiếng rằng tình trạng biệt giam này là một đe dọa mạnh mẽ đến các luật sư và những người bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam. CSVN không muốn họ lên tiếng ủng hộ nhân quyền. Điều này ngày càng làm xói mòn trầm trọng nền pháp trị.

Thanh Lan / SBTN