HỘI CTNLT VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG THĂM VIẾNG CTNLT, CỰU TÙ CHÍNH TRỊ NHỮNG NGÀY TẾT

Từ trái: Huỳnh Trọng Hiếu, Ms Ma Ngôn, Huỳnh Thục Vy, CTNLT Phạm Bá Hải, CTNLT Phạm Ngọc Thạch, Nụ (vợ MS Thạch) và hai con nhỏ, cụ bà và cụ ông là cha mẹ của MS Thạch, MS Loan.

FVPOC | 15.2.2016

Trên tinh thần quan tâm đến các gia đình thân nhân TNLT và các CTNLT, qua thư chúc Tết của hai vị Đồng Chủ tịch Hội CTNLT, các hoạt động thăm viếng, tặng quà đã diễn ra khắp nơi.
Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu:
Thăm và chúc Tết gia đình CTNLT, MS Phạm Ngọc Thạch ở Ban Mê Thuộc, tỉnh Đắc Lắc, Mùng 2 Tết, tức ngày 9/2/2016.

Từ trái: Huỳnh Trọng Hiếu, Ms Ma Ngôn, Huỳnh Thục Vy, CTNLT Phạm Bá Hải, CTNLT Phạm Ngọc Thạch, Nụ (vợ MS Thạch) và hai con nhỏ, cụ bà và cụ ông là cha mẹ của MS Thạch, MS Loan.
Từ trái: Huỳnh Trọng Hiếu, Ms Ma Ngôn, Huỳnh Thục Vy, CTNLT Phạm Bá Hải, CTNLT Phạm Ngọc Thạch, Nụ (vợ MS Thạch) và hai con nhỏ, cụ bà và cụ ông là cha mẹ của MS Thạch, MS Loan.

Đoàn cũng viếng thăm và tặng quà cho gia đình một CTNLT người Êde. Ông bị kết án 9 năm tù giam và hiện đang chịu 4 năm quản chế. Tình trạng vi phạm nhân quyền đối với người sắc tộc là đặc biệt nghiêm trọng.
Viếng thăm CTNLT Huỳnh Ngọc Tuấn ở Buôn Hồ, Đắc Lắc, Mùng 2 Tết (9/2/2016)

Từ trái: CTNLT Huỳnh Ngọc Tuấn, Phạm Ngọc Thạch, Phạm Bá Hải, nhà báo Lục, Hiếu và Thục Vy.
Từ trái: CTNLT Huỳnh Ngọc Tuấn, Phạm Ngọc Thạch, Phạm Bá Hải, nhà báo Lục, Hiếu và Thục Vy.

Thăm CTNLT Việt Khang, Mỹ Tho, Tiền Giang ngày Mùng 4 Tết (11/2/2016)

Từ trái: Phạm Bá Hải, Phạm Ngọc Thạch và CTNLT Việt Khang
Từ trái: Phạm Bá Hải, Phạm Ngọc Thạch và CTNLT Việt Khang

Thăm vợ chồng CTNLT Nguyễn Thanh Phong và Nguyễn Thị Hà, Chợ Mới, An Giang ngày Mùng 4 Tết (11/2/2016)

Từ trái: Phạm Ngọc Thạch, CTNLT Nguyễn Thanh Phong, CTNLT Nguyễn Thì Hà, con gái Mai Thảo và Phạm Bá Hải
Từ trái: Phạm Ngọc Thạch, CTNLT Nguyễn Thanh Phong, CTNLT Nguyễn Thì Hà, con gái Mai Thảo và Phạm Bá Hải

Thăm vợ chồng CTNLT Võ Văn Bửu và Mai Thị Dung, Chợ Mới, An Giang ngày Mùng 4 Tết (11/2/2016)

Từ trái: CTNLT Võ Văn Bửu, Phạm Ngọc Thạch và Phạm Bá Hải
Từ trái: CTNLT Võ Văn Bửu, Phạm Ngọc Thạch và Phạm Bá Hải

Thăm vợ chồng CTNLT Nguyễn Văn Thơ và Dương Thị Tròn, ở Lại Vung, Đồng Tháp Mùng 5 Tết (12/2/2016)

Từ trái: CTNLT Nguyễn Thanh Phong, cựu tù chính trị Nguyễn Văn Răng, CTNLT Dương Thị Tròn, CTNLT Nguyễn Văn Thơ, Phạm Bá Hải và MS Phạm Ngọc Thạch
Từ trái: CTNLT Nguyễn Thanh Phong, cựu tù chính trị Nguyễn Văn Răng, CTNLT Dương Thị Tròn, CTNLT Nguyễn Văn Thơ, Phạm Bá Hải và MS Phạm Ngọc Thạch

Thăm và tặng quà cựu tù chính trị Hai Đãi ở Lấp Vò, Đồng Tháp Mùng 5 (12/2/2016)

Capture6

Chúc Tết nhà Bs Nguyễn Đan Quế và tặng quà cho CTNLT Thúy Quỳnh, Mùng 6 Tết (13/2/2016)

Từ trái: Cô giáo Hải, Huỳnh Công Thuận, Phạm Bá Hải, Bs Nguyễn Đan Quế, CTNLT Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, Lưu Trọng Kiệt
Từ trái: Cô giáo Hải, Huỳnh Công Thuận, Phạm Bá Hải, Bs Nguyễn Đan Quế, CTNLT Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, Lưu Trọng Kiệt

CTNLT ở Hà Nội thăm viếng Mùng 2 Tết

Từ trái: CTNLT Vũ Văn Hùng, nhà hoạt động nhân quyền Lê Hoàng, CTNLT Nguyễn Vũ Bình, CTNLT Lê Anh Hùng.
Từ trái: CTNLT Vũ Văn Hùng, nhà hoạt động nhân quyền Lê Hoàng, CTNLT Nguyễn Vũ Bình, CTNLT Lê Anh Hùng.

CTV Hội CTNLT tường trình từ Sài Gòn.