TRỢ LÝ NGOẠI TRƯỞNG HOA KỲ VÀ GIỚI BẤT ĐỒNG CHÍNH KIẾN CỔ XÚY NHÂN QUYỀN

Từ trái: Bà LSQ Hoa Kỳ Rena Bitter, Mẹ Nấm, Malinowski, Phạm Bá Hải, Huỳnh Thục Vy, Huỳnh Ngọc Chênh, Trương Minh Đức (Sài Gòn, ngày 5/8/2015)
Từ trái: Bà LSQ Hoa Kỳ Rena Bitter, Mẹ Nấm, Malinowski, Phạm Bá Hải, Huỳnh Thục Vy, Huỳnh Ngọc Chênh, Trương Minh Đức (Sài Gòn, ngày 5/8/2015)
Từ trái: Bà LSQ Hoa Kỳ Rena Bitter, Mẹ Nấm, Malinowski, Phạm Bá Hải, Huỳnh Thục Vy, Huỳnh Ngọc Chênh, Trương Minh Đức (Sài Gòn, ngày 5/8/2015)

FVPoC | 06-08-2015

Tối ngày 5/8/2015 tại nhà riêng Bà TLS Hoa Kỳ Rena Bitter, tầng 12 Tòa nhà Garden View, Trợ lý Ngoại trưởng Tom Malinowski đã có bữa cơm thân mật với giới bất đồng chính kiến.

các nhà hoạt động nhân quyền và ông Tom Malinowski

ông Tom Malinowski

Ông Trợ lý trình bày tóm tắt tiến trình TPP, các khó khăn vấp phải trong đàm phán của 12 quốc gia khu vực Châu Á Thái Bình Dương (Canada, Hoa Kỳ, Mexico, Chile, Peru, New Zealand, Úc, Brunei, Mã Lai, Singapore, Việt Nam, Nhật Bản). Cản trở lớn nhất từ phía VN không phải là các điều khoản kinh tế mà là công đoàn độc lập. Ông tin là tiến trình thương thảo sẽ kết thúc.

Thay mặt Hội CTNLT, tôi đã trình bày các ý chính sau:

  1. TPP là mối lợi to lớn cho chính nhà cầm quyền VN vì nền kinh tế nằm trong tay các tập đoàn nhà nước. Họ sẽ tiếp tục củng cố hệ thống đặc quyền và độc quyền.
  2. Công đoàn độc lập chỉ cho phép ở cấp công ty, nhà máy (factory level union) trong khi chúng ta mong đợi ở cấp ngành nghề (sectorial) hay toàn quốc (federation).
  3. Không có một cơ quan có thẩm quyền và độc lập (independent judiciary) để giải quyết các tranh chấp giữa công đoàn xí nghiệp với công đoàn nhà nước hay lợi ích của công đoàn xí nghiệp với giới chủ. Trong bộ luật hình sự hiện hành, các điều khoản có thể được dùng để chụp mũ bỏ tù những người chủ trương đình công đấu tranh đòi quyền lợi cho công nhân tại các xí nghiệp, như Điều 258 (lơi dụng các quyền tự do dân chủ), Điều 245 (gây rối trật tự công cộng).
  4. Không có điều khoản nào thả TNLT, hay cải thiện nhân quyền cụ thể nào trong TPP ngoài trừ công đoàn cấp xí nghiệp.
  5. Giới bất đồng chính kiến và người bảo vệ nhân quyền không đủ khả năng và nhân lực để hỗ trợ công nhân và người lao động thành lập các công đoàn xí nghiệp độc lập. Chính quyền dễ dàng thao túng toàn bộ hệ thống cấp thấp nhất này của công đoàn.

Hội CTNLT đã nêu quan ngại về tấn công bạo lực người bất đồng chính kiến và xâm phạm đại trà quyền tự do đi lại của công dân.

Chúng tôi cũng đề nghị phía Hoa Kỳ cần xem xét thích đáng tình hình thay đổi pháp luật, thực thi tôn trọng nhân quyền trước khi quyết định viện trợ quân sự, bán vũ khí sát thương cho chính quyền VN. Vì một ngày nào đó, có thể họ sẽ dùng vũ khí đó bắn vào người bất đồng chính kiến ôn hòa.

Một ngày trước buổi gặp, lực lượng an ninh công an đã vây chặn nhà Bs Quê, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Bắc Truyển và Dương Thị Tân. Tôi, Trương Minh Đức, Huỳnh Thục Vy và Huỳnh Trọng Hiếu ra khỏi nhà trước nên đến được. Huỳnh Ngọc Chênh và Mẹ Nấm không bị ngăn.

Tuy đã đến giờ hẹn, nhưng chúng tôi phải chờ đoàn Malinowski về vì ông đã quyết định đến thăm nhà Bs Quế đang trong vòng vây của an ninh.

Ngày 6//8/2015

Điều phối viên: Phạm Bá Hải