Sinh Hoạt

HỘI CTNLT BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2014

March 19, 2015 CTNLT 0

FVPoC | 19-03-2015 Nguyên tắc chung: thả tất cả TNLT và thúc đẩy phát triển các tổ chức XHDS. Các quyền con người đã vận động trong năm qua: Quyền được cư xử nhân đạo […]

Sinh Hoạt

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2015-2016

March 19, 2015 CTNLT 0

  FVPoC | 19-03-2015 Kể từ ngày ra đời 18/2/2014, Hội CTNLT đã không ngừng nghỉ thực hiện các cuộc vận động thực thi nhân quyền trong và ngoài nước (đã báo cáo). 1. Đối […]