FVPoC

Hoạt Động Xã Hội Dân Sự: Không Dễ

August 5, 2014 CTNLT 0

MachSong | 4/8/2014 Hoạt động xã hội dân sự trong môi trường dân chủ đã khó; hoạt động xã hội dân sự dưới một chế độ độc tài thì khó bội phần nên phải được trau […]