Thư Ủng Hộ Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam từ Cộng Đồng Người Việt Vùng Greater Vancouver, Canada

Chúng tôi kính gởi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe đến quý Chủ Tịch, Thành Viên và Hội Viên. Trân trọng.

ung hoThe Vietnamese Canadian Community in Greater Vancouver Society

Mailing Address: 505 East 22 Avenue, Vancouver BC V5V 1V2

Email:      CongDongVancouverBCCanada@gmail.com

Memo:      Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế và Linh Mục Phan Văn Lợi, Đồng Chủ Tịch Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam

Date:    19/02/2014

Re:  Thư Ủng Hộ Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam từ Cộng Đồng Người Việt Vùng Greater Vancouver, Canada

Kính thưa quý Chủ Tịch,

Cộng Đồng Vancouver chúng tôi rất vui mừng khi được tin quý Hội được thành lập.

Đính kèm là văn thư chúc mừng và ủng hộ lập trường của quý Hội.

Chúng tôi kính gởi lời thăm hỏi và chúc sức khỏe đến quý Chủ Tịch, Thành Viên và Hội Viên.

Trân trọng

T/M Hội Đồng Quản Trị,

Mai Phú Hưng, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt vùng Greater Vancouver, Canada

Thư Ủng Hộ Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm tại Việt Nam Ngày 19 Tháng 2 Năm 2014