PGHH hải ngoại

PGHH hải ngoại

Buổi lễ kỷ niệm ngày khai sáng PGHH ở hải ngoại. Nguồn: phatgiaohoahao.net