FVPoC

THƠ về TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM VIỆT NAM

February 18, 2014 FVPoC 0

Nguyễn Thị Bích Thanh Clifton, Virginia Họ sống trong đày đoạ ngục tù Vẫn không coi đời là phù du Họ là Sĩ Phu không yếm thế Họ không muốn để: Bạo lực chế lương […]