Hội viên – Members

Danh sách toàn bộ hội viên Hội CTNLTVN:

 1. Bùi Minh Quốc, 4 năm quản chế (1997) – Đà Lạt
 2. Bùi Thị Minh Hằng, 6 tháng cải tạo (2011) – Vũng Tàu
 3. Bùi Văn Thâm, 30 tháng tù giam (2012) – An Giang
 4. Cấn Thị Thêu, 15 tháng tù giam (2014) – Hà Nội
 5. Chu Mạnh Sơn, 30 tháng tù giam 1 năm quản chế (2011) – Nghệ An
 6. Dương Âu, 7 năm tù giam 5 năm quản chế (2001; 2009) – Lâm Đồng
 7. Dương Kim Khải, 5 năm tù giam 5 năm quản chế (2010) – Sài Gòn
 8. Dương Thị Tân, 2 năm tù treo 3 năm quản chế (2008) – Sài Gòn
 9. Dương Văn Mình, 5 năm tù giam (1990) – Cao Bằng
 10. Đặng Ngọc Minh, 3 năm tù giam 2 năm quản chế (2011) – Bạc Liêu
 11. Đậu Văn Dương, 38 tháng tù giam 18 tháng quản chế (2011) – Nghệ An
 12. Đinh Nhật Uy, 4.5 tháng tù giam 15 tháng tù treo (2013) – Long An
 13. Đinh Văn Nhượng, 4 năm tù giam, 3 năm quản chế (2011) – Bắc Giang
 14. Đỗ Nam Trung (Trung Nghĩa), 14 tháng tù giam (2014) – Hà Nội
 15. Đỗ Thị Minh Hạnh, 4 năm 4 tháng tù giam (2010) – Lâm Đồng
 16. Đỗ Văn Hoa, 4 năm tù giam, 3 năm quản chế (2011) – Bắc Giang
 17. Đoàn Văn Diên, 5 năm tù giam (2006) – Lâm Đồng
 18. Hồ Văn Oanh, 30 tháng tù giam, 3 năm quản chế (2011) – Nghê An
 19. Hoàng Hưng, 38 tháng tù giam (1982) – Sài Gòn
 20. Huỳnh Ngọc Tuấn, 10 năm tù giam (1992) – Quảng Nam
 21. Hứa Phi, 1 tháng tù giam nhiều năm quản chế không chính thức (1980) – Lâm Đồng
 22. Lê Anh Hùng, 8 tháng tù giam (2009) – Quảng Trị
 23. Lê Công Định, 3.5 năm tù giam 3 năm quản chế (2009) – Sài Gòn
 24. Lê Đông Phương, 11 năm tù giam (1996) – An Giang
 25. Lê Minh Triết, 8 năm tù giam (1994) – An Giang
 26. Lê Nguyên Sang, 4 năm tù giam 2 năm quản chế (2006) – Đà Nẵng
 27. Lê Quang Liêm, 5 năm quản chế (1981) – Sài Gòn
 28. Lê Quốc Quân, 2.5 năm tù giam (2012) – Hà Nội
 29. Lê Thanh Tùng, 4 năm tù giam, 3 năm quản chế (2011) – Hà Nội
 30. Lê Thị Công Nhân, 3 năm tù giam 3 năm quản chế (2007) – Hà Nội
 31. Lê Thị Kim Thu, 3.5 năm tù giam (2008) – Đồng Nai
 32. Lê Thị Ngọc Đa, 2.5 năm tù giam (2011) – Long An
 33. Lê Thị Phương Anh, 1 năm tù giam (2014) – Quảng Trị
 34. Lê Văn Sóc, 6.5 năm tù giam (2006) – Vĩnh Long
 35. Lê Văn Sơn, 4 năm tù giam 3 năm quản chế (2011) – Thanh Hóa
 36. Lư Văn Bảy, 3.3 năm tù giam, 3 năm quản chế (2011) – Kiên Giang
 37. Mai Thái Lĩnh, 8 tháng quản chế (2000) – Đà Lạt
 38. Mai Thị Dung, 9 năm 8 tháng tù giam (2005) – An Giang
 39. Ngô Quỳnh, 3 năm tù giam 3 năm quản chế (2008) – Hà Nội
 40. Ngô Văn Khởi, 6 tháng tù giam (2014) – Nghệ An
 41. Nguyễn Bá Đăng, 3 năm tù giam (2010) – Hải Dương
 42. Nguyễn Bắc Truyển, 3.5 tù giam 2 năm quản chế (2006).
 43. Nguyễn Bình Thành, 5 năm tù giam 2 năm quản chế (2007) – Huế
 44. Nguyễn Đan Quế, 20 năm tù giam (1978) – Sài Gòn
 45. Nguyễn Đặng Vĩnh Phúc, 18 tháng tù giam (3 năm treo) 3 quản chế (2011) – Bạc Liêu
 46. Nguyễn Hoàng Hoa, 6 tháng tù treo (1999) – Trà Vinh
 47. Nguyễn Hồng Quang, 5 năm tù giam 3 năm quản chế (1985) – Sài Gòn
 48. Nguyễn Hữu Cầu, 32 năm tù giam (1982) – Sài Gòn
 49. Nguyễn Hữu Giải, 5 năm tù giam (1983) – Huế
 50. Nguyễn Khắc Toàn, 4 năm tù giam 3 năm quản chế (2002) – Hà Nội
 51. Nguyễn Mạnh Bảo, 20 năm tù giam (1984) – Tây Ninh
 52. Nguyễn Mạnh Sơn, 3.5 năm tù giam 3 năm quản chế (2008) – Hải Dương
 53. Nguyễn Ngọc Thạch, 1.5 năm tù giam (2007) – Bình Dương
 54. Nguyễn Ngọc Tường Thi, 2 năm tù giam (2010) – Sài Gòn
 55. Nguyễn Ngọc Hà, 4 năm tù (2005) – An Giang
 56. Nguyễn Phương Uyên, 10 tháng tù giam (3 năm tù treo) 3 năm quản chế (2012) – Bình Thuận
 57. Nguyễn Quang Hồng Nhân, 20 năm tù giam (1979) – Sài Gòn
 58. Nguyễn Quốc Quân, 15 tháng tù giam (2007, 2012) – Hoa Kỳ
 59. Nguyễn Thanh Giang, 3 tháng tù giam (1999) – Hà Nội
 60. Nguyễn Thanh Phong, 6 năm tù (2005) – An Giang
 61. Nguyễn Thị Ngân, 6 tháng tù giam (2014) – Hà Nội
 62. Nguyễn Thi Oanh, 7 tháng tù giam (2015) – Hải Dương
 63. Nguyễn Thị Toàn, 6 tháng tù giam (2014) – Hà Nội
 64. Nguyễn Thị Yến, 3 tháng tù giam (1995) – Long An
 65. Nguyễn Tiến Trung, 4 năm 9 tháng tù giam, 3 năm quản chế (2009) – Sài Gòn
 66. Nguyễn Trung Lĩnh, 1 năm tù giam (2011) – Hà Nội
 67. Nguyễn Trung Tôn, 2 năm tù giam 2 năm quản chế (2011) – Thanh Hóa
 68. Nguyễn Trung Trực, 21 tháng tù giam (2011) – Quảng Bình
 69. Nguyễn Tuấn Nam, 19 năm tù giam (11.07.1996) – Sài Gòn
 70. Nguyễn Văn Duyệt, 3 năm 6 tháng tù giam, 4 năm quản chế (2011) – Nghệ An
 71. Nguyễn Văn Đài, 4 năm tù giam 4 năm quản chế (2007) – Hà Nội
 72. Nguyễn Văn Điền, 7 năm tù giam (2005) – Đồng Tháp
 73. Nguyễn Văn Hải, 6 tháng tù giam (2014) – Nghệ An
 74. Nguyễn Văn Hưỡn, 12 tháng tù giam (2000) – An Giang
 75. Nguyễn Văn Ngọc, 4 năm tù giam 2 năm quản chế (2007) – Đồng Nai
 76. Nguyễn Văn Lãnh, 1 năm tù treo, 2 năm quản chế, 9 tháng tù giam (2006) – Bình Dương
 77. Nguyễn Văn Oai, 3 năm tù giam 2 năm quản chế (2011) – Nghệ An
 78. Nguyễn Văn Thơ, 6 năm tù giam (2006) – Đồng Tháp
 79. Nguyễn Văn Thanh, 3 năm tù giam (2011) – Thanh Hóa
 80. Nguyễn Văn Thùy, 5 năm tù giam (2006) – Vĩnh Long
 81. Nguyễn Văn Túc, 4 năm tù giam 4 năm quản chế (2008) – Thái Bình
 82. Nguyễn Vũ Bình, 5 năm tù giam 3 năm quản chế (2002) – Hà Nội
 83. Nguyễn Xuân Anh, 2 năm tù giam 3 năm quản chế (2011) – Nghệ An
 84. Nguyễn Xuân Nghĩa, 6 năm tù giam 3 năm quản chế (2008) – Hải Phòng
 85. Nguyễn Xuân Tụ (Hà Sĩ Phu), 1 năm tù giam 2 năm quản chế (1995) – Đà Lạt
 86. Phạm Bá Hải, 5 năm tù giam 2 năm quản chế (2006) – Sài Gòn
 87. Phạm Chí Dũng, 6 tháng tù giam (2012) – Sài Gòn
 88. Phạm Minh Hoàng, 17 tháng tù giam 3 năm quản chế (2010) –  Sài Gòn
 89. Phạm Minh Vũ, 18 tháng tù giam (2014) – Quãng Trị
 90. Phạm Ngọc Thạch, 2 năm tù giam (2004) –  Sài Gòn
 91. Phạm Quế Dương, 19 tháng tù giam (2002) – Hà Nội
 92. Phạm Thanh Nghiên, 4 năm tù giam 3 năm quản chế (2008) – Hải Phòng
 93. Phạm Thị Lộc, 3.5 năm tù giam (2011) – Bắc Giang
 94. Phạm Văn Trội, 4 năm tù giam 3 năm quản chế (2007) – Hà Nội
 95. Phan Thanh Hải, 3 năm tù giam 3 năm quản chế (2010) –  Sài Gòn
 96. Phan Thị Tiềm, 2 năm tù giam (2001) –
 97. Phan Văn Lợi, 7 năm tù giam (1981) – Huế
 98. Quách Mạnh Tuấn, 21 tháng tù giam (2010) – Hòa Bình
 99. Thái Văn Dung, 4 năm tù giam 4 năm quản chế (2011) – Nghệ An
 100. Thân Văn Trường, 2 năm tù giam 6 tháng quản chế (2003) –  Sài Gòn
 101. Thích Không Tánh, 16 năm tù giam 5 năm quản chế (1977) –  Sài Gòn
 102. Thích Nhật Ban, 18 năm tù (1975) – Đồng Nai
 103. Thích Thiện Minh, 26 năm tù giam (1975) –  Sài Gòn
 104. Tô Văn Mãnh, 6 năm tù giam (2005) – An Giang
 105. Trần Anh Kim, 5 năm 6 tháng tù giam, 3 năm quản chế, 3 năm tước quyền bầu cử (2009) – Thái Bình
 106. Trần Đức Thạch, 3 năm tù giam 3 năm quản chế (2008) – Nghệ An
 107. Trần Hữu Đức, 39 tháng tù giam 1 năm quản chế (2011) – Nghệ An
 108. Trần Khuê, 19 tháng tù giam (2002) –  Sài Gòn
 109. Trần Lệ Hồng, 3 năm tù giam 3 năm quản chế (2006) – Ninh Thuận
 110. Trần Minh Nhật, 4 năm tù giam 3 năm quản chế (2011) – Lâm Đồng
 111. Trần Ngọc Anh, 15 tháng tù giam (2009) – Bà Rịa Vũng Tàu
 112. Trần Quốc Hiền, 5 năm tù giam 2 năm quản chế (2007) – Hà Lan
 113. Trần Thị Hài, 9 tháng tù giam (2012) – Bình Dương
 114. Trần Thị Hoàng, 22 tháng tù giam (2010) – Cần Thơ
 115. Trần Văn Miên, 22 tháng tù giam (2014) – Hà Nội
 116. Trịnh Bá Khiêm, 18 tháng tù giam (2014) – Hà Nội
 117. Trịnh Quốc Thảo, 2 năm tù giam (2007) – Sài Gòn
 118. Trương Minh Đức, 5 năm tù giam (2007) – Bình Dương
 119. Trương Minh Nguyệt, 4 năm tù giam 2 năm quản chế (2007) – Long An
 120. Trương Thị Tám, 3 năm tù giam 3 năm quản chế (2009) – Lâm Đồng
 121. Trương Văn Kim, 3 năm tù giam 3 năm quản chế (2009) – Lầm Đồng
 122. Vi Đức Hồi, 3 năm 6 tháng tù giam 3 năm quản chế (2011) – Cao Bằng
 123. Võ Thị Thu Thủy, 4 năm tù giam (2011) – Quảng Bình
 124. Võ Văn Bửu, 7 năm tù giam (2005) – An Giang
 125. Võ Văn Thanh Liêm, 6.5 năm tù giam (2005) – An Giang
 126. Võ Văn Thanh Long, 5 năm tù giam (2005) – An Giang
 127. Vũ Văn Hùng, 3 năm tù giam 3 năm quản chế (2008) – Hà Nội