STT HỌ VÀ TÊN SINH BỊ BẮT ÁN (năm) Quảnchế Điều
1. BÙI HIẾU VÕ 1962 17/3/2017 88
2. BÙI VĂN THÂM 1987 26/7/2017 245, 257
3. BÙI VĂN TRUNG 1964 26/7/2017 245
4. CẤN THỊ THÊU 1962 11/6/2016 20 tháng 245
5. ĐINH NGUYÊN KHA 1988 11/10/2012 4 3 88
6. ĐỖ THỊ HỒNG 1957 10/2/2012 13 79
7. ĐOÀN ĐÌNH NAM 1951 6/2/2012 16 79
8. ĐOÀN VĂN CƯ 1962 10/2/2012 14 79
9. HOÀNG ĐỨC BÌNH 1983 15/5/2017 257,258
10. HỒ ĐỨC HÒA 1974 30/7/2012 13 5 79
11. HỒ VĂN HẢI (Bs. Hồ Hải) 1959 3/11/2016 88
12. LÊ DUY LỘC 1956 5/2/2012 17 79
13. LÊ ĐÌNH LƯỢNG 1965 24/7/2017 79
14. LÊ ĐỨC ĐỘNG 1983 5/2/2012 12 79
15. LÊ THANH TÙNG 1961 14/12/2015 12 4 79
16. LÊ PHÚC 1951 5/2/2012 15 79
17. LÊ THU HÀ 1982 16/12/2015 88
18. LÊ TRỌNG CƯ 1966 5/2/2012 12 79
19. LƯƠNG NHẬT QUANG 1987 23/11/2012 12 79
20. LƯU VĂN VỊNH 1967 6/11/2016 79
21. NGÔ HÀO 1948 8/2/2013 11 79
22. NGÔ THỊ MINH ƯỚC 1957 8/7/2014 4 3 88
23. NGUYỄN BẮC TRUYỂN 1968 30/7/2017 79
24. NGUYỄN DANH DŨNG 1987 14/12/2016 258
25. NGUYỄN DINH 1968 23/11/2012 14 79
26. NGUYỄN ĐẶNG MINH MẪN 1985 2/8/2011 8 4 79
27. NGUYỄN ĐÌNH NGỌC (Nguyễn Ngọc Già) 1966 27/12/2014 3 88
28. NGUYỄN HOÀNG NAM 27/6/2017 245, 257
29. NGUYỄN HOÀNG QUỐC HÙNG 1981 23/2/2010 9 88
30. NGUYỄN HỮU VINH 1956 5/5/2014 5 258
31. NGUYỄN KỲ LẠC 1951 6/2/2012 16 79
32. NGUYỄN HỮU QUỐC DUY 1985 27/11/2015 3 88
33. NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH 1979 10/10/2016 10 88
34. NGUYỄN NHẬT THƯỢNG 18/5/2017 88
35. NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG 18/5/2017 88
36. NGUYỄN QUỐC HOÀN 11/2016 79
37. NGUYỄN THÁI BÌNH 1986 23/11/2012 12 79
38. NGUYỄN TRUNG TÔN 1972 30/7/2017 79
39. NGUYỄN TRUNG TRỰC 1974 4/8/2017 79
40. NGUYỄN VĂN ĐÀI 1969 16/12/2015 88
41. NGUYỄN VĂN ĐIỂN 1983 3/3/2017 88
42. NGUYỄN VĂN ĐỨC ĐỘ 1975 6/11/2016 79
43. NGUYỄN VĂN HÓA 1995 8/1/2017 258
44. NGUYỄN VĂN HỮU 1957 17/7/2014  4 230
45. NGUYỄN VĂN OAI 1981 19/1/2017 257
46. NGUYỄN VĂN TÈO 11/2016 79
47. NGUYỄN VĂN THIỆN 1961 6/8/2014 4 245
48. NGUYỄN VĂN TÚC 1966 1/9/2017 79
49. NGUYỄN VIẾT DŨNG 1986 27/9/2017 88
50. PHẠM THỊ PHƯỢNG 1945 15/4/2010 11 79
51. PHẠM VĂN TRỘI 1972 30/7/2017 79
52. PHAN KIM KHÁNH 1993 21/3/2017 6 4 88
53. PHAN THANH TƯỜNG 1987 28/2/2012 10 79
54. PHAN THANH Ý 1948 23/11/2012 14 79
55. PHAN TRUNG (Thích Nhật Huệ) 16/11/2016 79
56. PHAN VĂN THU (TRẦN CÔNG) 1948 5/2/2012 Chung thân 79
57. TẠ KHU 1947 6/2/2012 16 79
58. TRẦN ANH KIM 1953 21/9/2015 13 5 79
59. TRẦN HOÀNG PHÚC 1994 29/6/2017 88
60. TRẦN HUỲNH DUY THỨC 1966 24/5/2009 16 5 79
61. TRẦN LINH 11/2016 79
62. TRẦN PHI DŨNG 1966 10/2/2012 13 79
63. TRẦN QUÂN 1984 10/2/2012 12 79
64. TRẦN THỊ NGA 1977 21/1/2017 9 5 88
65. TRẦN THỊ THÚY 1971 10/8/2010 8 5 79
66. TRẦN THỊ XUÂN 1976 17/10/2017 79
67. TRƯƠNG MINH ĐỨC 1961 30/7/2017 79
68. TỪ CÔNG NGHĨA 11/2016 79
69. TỪ THIỆN LƯƠNG 1950 23/11/2012 16 79
70. VÕ NGỌC CƯ 1951 6/2/2012 16 79
71. VÕ THÀNH LÊ 1955 5/2/2012 16 79
72. VÕ TIẾT 1952 23/11/2012 16 79
73. VŨ QUANG THUẬN 1966 3/3/2017 88
74. VƯƠNG TẤN SƠN 1953 10/2/2012 17 258
75. VƯƠNG VĂN THẢ 1969 18/5/2017 88
76. VƯƠNG VĂN THUẬN 18/5/2017 88