STT HỌ VÀ TÊN SINH BỊ BẮT ÁN (năm) Quảnchế Điều
1. BÙI HIẾU VÕ 1962 17/3/2017 88
2. BÙI VĂN THÂM 1987 26/7/2017 245, 257
3. BÙI VĂN TRUNG 1964 26/7/2017 245
4. CẤN THỊ THÊU 1962 11/6/2016 20 tháng 245
5. ĐINH NGUYÊN KHA 1988 11/10/2012 4 3 88
6. ĐỖ THỊ HỒNG 1957 10/2/2012 13 79
7. ĐOÀN ĐÌNH NAM 1951 6/2/2012 16 79
8. ĐOÀN VĂN CƯ 1962 10/2/2012 14 79
9. HOÀNG ĐỨC BÌNH 1983 15/5/2017 257,258
10. HỒ ĐỨC HÒA 1974 30/7/2012 13 5 79
11. HỒ VĂN HẢI (BS. HỒ HẢI) 1959 3/11/2016 88
12. LÊ DUY LỘC 1956 5/2/2012 17 79
13. LÊ ĐỨC ĐỘNG 1983 5/2/2012 12 79
14. LÊ THANH TÙNG 1961 14/12/2015 12 4 79
15. LÊ PHÚC 1951 5/2/2012 15 79
16. LÊ THU HÀ 1982 16/12/2015 88
17. LÊ TRỌNG CƯ 1966 5/2/2012 12 79
18. LƯƠNG NHẬT QUANG 1987 23/11/2012 12 79
19. LƯU VĂN VỊNH 1967 6/11/2016 79
20. NGÔ HÀO 1948 8/2/2013 11 79
21. NGÔ THỊ MINH ƯỚC 1957 8/7/2014 4 3 88
22. NGUYỄN BẮC TRUYỂN 1968 30/7/2017 79
23. NGUYỄN DANH DŨNG 1987 14/12/2016 258
24. NGUYỄN DINH 1968 23/11/2012 14 79
25. NGUYỄN ĐẶNG MINH MẪN 1985 2/8/2011 8 4 79
26. NGUYỄN ĐÌNH NGỌC (NGUYỄN NGỌC GIÀ) 1966 27/12/2014 3 88
27. NGUYỄN HOÀNG NAM 27/6/2017 245, 257
28. NGUYỄN HOÀNG QUỐC HÙNG 1981 23/2/2010 9 88
29. NGUYỄN HỮU VINH 1956 5/5/2014 5 258
30. NGUYỄN KỲ LẠC 1951 6/2/2012 16 79
31. NGUYỄN HỮU QUỐC DUY 1985 27/11/2015 3 88
32. NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH 1979 10/10/2016 10 88
33. NGUYỄN NHẬT THƯỢNG 88
34. NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG 88
35. NGUYỄN QUỐC HOÀN 11/2016 79
36. NGUYỄN THÁI BÌNH 1986 23/11/2012 12 79
37. NGUYỄN TRUNG TÔN 1972 30/7/2017 79
38. NGUYỄN TRUNG TRỰC 1974 4/8/2017 79
39. NGUYỄN VĂN ĐÀI 1969 16/12/2015 88
40. NGUYỄN VĂN ĐIỂN 1983 3/3/2017 88
41. NGUYỄN VĂN ĐỨC ĐỘ 1975 6/11/2016 79
42. NGUYỄN VĂN HÓA 1995 8/1/2017 258
43. NGUYỄN VĂN HỮU 1957 17/7/2014  4 230
44. NGUYỄN VĂN OAI 1981 19/1/2017 257
45. NGUYỄN VĂN TÈO 11/2016 79
46. NGUYỄN VĂN THIỆN 1961 6/8/2014 4 245
47. NGUYỄN VĂN TÚC 1966 1/9/2017 79
48. NGUYỄN VIẾT DŨNG 1986 27/9/2017 88
49. PHẠM THỊ PHƯỢNG 1945 15/4/2010 11 79
50. PHẠM VĂN TRỘI 1972 30/7/2017 79
51. PHAN KIM KHÁNH 1993 21/3/2017 88
52. PHAN THANH TƯỜNG 1987 28/2/2012 10 79
53. PHAN THANH Ý 1948 23/11/2012 14 79
54. PHAN TRUNG 11/2016 79
55. PHAN VĂN THU (TRẦN CÔNG) 1948 5/2/2012 Chung thân 79
56. TẠ KHU 1947 6/2/2012 16 79
57. TRẦN ANH KIM 1953 21/9/2015 13 5 79
58. TRẦN HOÀNG PHÚC 1994 29/6/2017 88
59. TRẦN HUỲNH DUY THỨC 1966 24/5/2009 16 5 79
60. TRẦN LINH 11/2016 79
61. TRẦN PHI DŨNG 1966 10/2/2012 13 79
62. TRẦN QUÂN 1984 10/2/2012 12 79
63. TRẦN THỊ NGA 1977 21/1/2017 88
64. TRẦN THỊ THÚY 1971 10/8/2010 8 5 79
65. TRƯƠNG MINH ĐỨC 1961 30/7/2017 79
66. TỪ CÔNG NGHĨA 11/2016 79
67. TỪ THIỆN LƯƠNG 1950 23/11/2012 16 79
68. VÕ NGỌC CƯ 1951 6/2/2012 16 79
69. VÕ THÀNH LÊ 1955 5/2/2012 16 79
70. VÕ TIẾT 1952 23/11/2012 16 79
71. VŨ QUANG THUẬN 1966 3/3/2017 88
72. VƯƠNG TẤN SƠN 1953 10/2/2012 17 258
73. VƯƠNG VĂN THẢ 1969 18/5/2017 88
74. VƯƠNG VĂN THUẬN 18/5/2017 88