Stt Họ Và Tên Sinh Bị Bắt Án (Năm) Quảnchế Điều
1. Bùi Hiếu Võ 1962 17/3/2017 88
2. Bùi Thị Bích Tuyền 3 245, 257
3. Bùi Văn Thâm 1987 26/7/2017 6 245, 257
4. Bùi Văn Trung 1964 26/7/2017 6 245, 257
5. Đào Quang Thực 1960 5/10/2017 79
6. Đinh Nguyên Kha 1988 11/10/2012 4 3 88
7. Đỗ Thị Hồng 1957 10/2/2012 13 79
8. Đoàn Đình Nam 1951 6/2/2012 16 79
9. Đoàn Thị Bích Thủy 1972 2/2017 (3-6) 88
10. Đoàn Văn Cư 1962 10/2/2012 14 79
11. Hoàng Đức Bình 1983 15/5/2017 14 257,258
12. Hồ Đức Hòa 1974 30/7/2012 13 5 79
13. Hồ Văn Hải (Bs. Hồ Hải) 1959 3/11/2016 4 2 88
14. Huỳnh Hữu Đạt 1970 2/2017 13 3 79
15. Huỳnh Thị Kim Quyên 1979 30/4/2017 4 2 88
16. Lê Duy Lộc 1956 5/2/2012 17 79
17. Lê Đình Lượng 1965 24/7/2017 79
18. Lê Đức Động 1983 5/2/2012 12 79
19. Lê Thanh Tùng 1961 14/12/2015 12 4 79
20. Lê Phúc 1951 5/2/2012 15 79
21. Lê Thị Hên 2 năm treo 245, 257
22. Lê Thị Hồng Hạnh 3 245, 257
23. Lê Thu Hà 1982 16/12/2015 88
24. Lê Trọng Cư 1966 5/2/2012 12 79
25. Lương Nhật Quang 1987 23/11/2012 12 79
26. Lưu Văn Vịnh 1967 6/11/2016 79
27. Ngô Hào 1948 8/2/2013 15 5 79
28. Ngô Thị Minh Ước 1957 8/7/2014 4 3 88
29. Nguyễn Bắc Truyển 1968 30/7/2017 79
30. Nguyễn Danh Dũng 1987 14/12/2016 258
31. Nguyễn Dinh 1968 23/11/2012 14 79
32. Nguyễn Đặng Minh Mẫn 1985 2/8/2011 8 4 79
33. Nguyễn Hoàng Nam 27/6/2017 4 245, 257
34. Nguyễn Hoàng Quốc Hùng 1981 23/2/2010 9 88
35. Nguyễn Hữu Vinh 1956 5/5/2014 5 258
36. Nguyễn Kỳ Lạc 1951 6/2/2012 16 79
37. Nguyễn Hữu Quốc Duy 1985 27/11/2015 3 88
38. Nguyễn Nam Phong 1980 28/11/2017 2 257
39. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 1979 10/10/2016 10 88
40. Nguyễn Ngọc Quý 1992 30/4/2017 4 2 88
41. Nguyễn Văn Thượng 1985 18/5/2017 6 88
42. Nguyễn Nhật Trường 1985 18/5/2017 6 88
43. Nguyễn Quang Thanh 1984 2/2017 14 79
44. Nguyễn Quốc Hoàn 11/2016 79
45. Nguyễn Tấn An 1992 30/4/2017 5 2 88
46. Nguyễn Thái Bình 1986 23/11/2012 12 79
47. Nguyễn Thanh Bình 1994 30/4/2017 3 2 88
48. Nguyễn Trung Tôn 1972 30/7/2017 79
49. Nguyễn Trung Trực 1974 4/8/2017 79
50. Nguyễn Văn Đài 1969 16/12/2015 88
51. Nguyễn Văn Điển 1983 3/3/2017 6.5 4 88
52. Nguyễn Văn Đức Độ 1975 6/11/2016 79
53. Nguyễn Văn Hóa 1995 8/1/2017 7 3 88
54. Nguyễn Văn Hữu 1957 17/7/2014  4 230
55. Nguyễn Văn Nghĩa 1978 2/2017 12 79
56. Nguyễn Văn Oai 1981 19/1/2017 257
57. Nguyễn Văn Tèo 11/2016 79
58. Nguyễn Văn Thiện 1961 6/8/2014 4 245
59. Nguyễn Văn Trường 1976 331(258)
60. Nguyễn Văn Tuấn 1984 2/2017 12 79
61. Nguyễn Văn Túc 1966 1/9/2017 79
62. Nguyễn Viết Dũng 1986 27/9/2017 88
63. Phạm Thị Phượng 1945 15/4/2010 11 79
64. Phạm Long Đại 1996 2/2017 (3-6) 88
65. Phạm Văn Trội 1972 30/7/2017 79
66. Phạm Văn Trọng 1994 30/4/2017 3 2 88
67. Phan Kim Khánh 1993 21/3/2017 6 4 88
68. Phan Thanh Tường 1987 28/2/2012 10 79
69. Phan Thanh Ý 1948 23/11/2012 14 79
70. Phan Trung (Thích Nhật Huệ) 16/11/2016 79
71. Phan Văn Thu (Trần Công) 1948 5/2/2012 Chung thân 79
72. Tạ Khu 1947 6/2/2012 16 79
73. Tạ Tấn Lộc 1975 2/2017 14 79
74. Trần Anh Kim 1953 21/9/2015 13 5 79
75. Trần Hoàng Phúc 1994 29/6/2017 6 4 88
76. Trần Huỳnh Duy Thức 1966 24/5/2009 16 5 79
77. Trần Linh 11/2016 79
78. Trần Phi Dũng 1966 10/2/2012 13 79
79. Trần Quân 1984 10/2/2012 12 79
80. Trần Thị Bích Ngọc 1994 2/2017 (3-6) 88
81. Trần Thị Nga 1977 21/1/2017 9 5 88
82. Trần Thị Thúy 1971 10/8/2010 8 5 79
83. Trần Thị Xuân 1976 17/10/2017 79
84. Trương Thị Thu Hằng 1984 2/2017 (3-6) 88
85. Trương Minh Đức 1961 30/7/2017 79
86. Từ Công Nghĩa 11/2016 79
87. Từ Thiện Lương 1950 23/11/2012 16 79
88. Võ Ngọc Cư 1951 6/2/2012 16 79
89. Võ Thành Lê 1955 5/2/2012 16 79
90. Võ Tiết 1952 23/11/2012 16 79
91. Vũ Quang Thuận 1966 3/3/2017 8 5 88
92. Vũ Văn Hùng 1966 4/1/2018 318(257)
93. Vương Tấn Sơn 1953 10/2/2012 17 258
94. Vương Văn Thả 1969 18/5/2017 12 88
95. Vương Thanh Thuận 1990 18/5/2017 7 88