Stt Họ Và Tên Sinh Bị Bắt Án (Năm) Quảnchế Điều
1. Bùi Hiếu Võ 1962 17/3/2017 4.5   88
2. Bùi Thị Bích Tuyền     3   245, 257
3. Bùi Văn Thâm 1987 26/7/2017 6   245, 257
4. Bùi Văn Trung 1964 26/7/2017 6   245, 257
5. Đào Quang Thực 1960 5/10/2017     79
6. Đinh Nguyên Kha 1988 11/10/2012 4 3 88
7. Đỗ Công Đương 1964 24/1/2018     331 (258)
8. Đỗ Thị Hồng 1957 10/2/2012 13 79
9. Đoàn Đình Nam 1951 6/2/2012 16 79
10. Đoàn Thị Bích Thủy 1972 2/2017 (3-6)   88
11. Đoàn Văn Cư 1962 10/2/2012 14 79
12. Hoàng Đức Bình 1983 15/5/2017 14   257,258
13. Hồ Đức Hòa 1974 30/7/2012 13 5 79
14. Hồ Văn Hải (Bs. Hồ Hải) 1959 3/11/2016 4 2 88
15. Huỳnh Hữu Đạt 1970 2/2017 13 3 79
16. Huỳnh Thị Kim Quyên 1979 30/4/2017 4 2 88
17. Lê Anh Hùng 1973 5/7/2018     258
18. Lê Duy Lộc 1956 5/2/2012 17 79
19. Lê Đình Lượng 1965 24/7/2017     79
20. Lê Đức Động 1983 5/2/2012 12 79
21. Lê Thanh Tùng 1961 14/12/2015 12 4 79
22. Lê Phúc 1951 5/2/2012 15 79
23. Lê Thị Hên     2 năm treo   245, 257
24. Lê Thị Hồng Hạnh     3   245, 257
25. Lê Trọng Cư 1966 5/2/2012 12 79
26. Lương Nhật Quang 1987 23/11/2012 12 79
27. Lưu Văn Vịnh 1967 6/11/2016     79
28. Ngô Hào 1948 8/2/2013 15 5 79
29. Ngô Thị Minh Ước 1957 8/7/2014 4 năm 3 tháng 3 88
30. Nguyễn Bắc Truyển 1968 30/7/2017 11 3 79
31. Nguyễn Danh Dũng 1987 14/12/2016     258
32. Nguyễn Dinh 1968 23/11/2012 14 79
33. Nguyễn Đặng Minh Mẫn 1985 2/8/2011 8 4 79
34. Nguyễn Hoàng Nam   27/6/2017 4   245, 257
35. Nguyễn Hoàng Quốc Hùng 1981 23/2/2010 9 88
36. Nguyễn Hữu Vinh 1956 5/5/2014 5 258
37. Nguyễn Kỳ Lạc 1951 6/2/2012 16 79
38. Nguyễn Hữu Quốc Duy 1985 27/11/2015 3 88
39. Nguyễn Nam Phong 1980 28/11/2017 2   257
40. Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 1979 10/10/2016 10   88
41. Nguyễn Ngọc Quý 1992 30/4/2017 4 2 88
42. Nguyễn Văn Thượng 1985 18/5/2017 6   88
43. Nguyễn Nhật Trường 1985 18/5/2017 6   88
44. Nguyễn Quang Thanh 1984 2/2017 14   79
45. Nguyễn Quốc Hoàn   11/2016     79
46. Nguyễn Tấn An 1992 30/4/2017 5 2 88
47. Nguyễn Thái Bình 1986 23/11/2012 12 79
48. Nguyễn Thanh Bình 1994 30/4/2017 3 2 88
49. Nguyễn Trung Lĩnh 1966 27/5/2018      
50. Nguyễn Trung Tôn 1972 30/7/2017 12 3 79
51. Nguyễn Trung Trực 1974 4/8/2017     79
52. Nguyễn Văn Điển 1983 3/3/2017 6.5 4 88
53. Nguyễn Văn Đức Độ 1975 6/11/2016     79
54. Nguyễn Văn Hóa 1995 8/1/2017 7 3 88
55. Nguyễn Văn Hữu 1957 17/7/2014  4 230
56. Nguyễn Văn Nghĩa 1978 2/2017 12   79
57. Nguyễn Văn Oai 1981 19/1/2017     257
58. Nguyễn Văn Quang 1987 12/6/2018     88
59. Nguyễn Văn Tèo   11/2016     79
60. Nguyễn Văn Thiện 1961 6/8/2014 4   245
61. Nguyễn Văn Trường 1976       331(258)
62. Nguyễn Văn Tuấn 1984 2/2017 12   79
63. Nguyễn Văn Túc 1966 1/9/2017 13 5 79
64. Nguyễn Viết Dũng 1986 27/9/2017 7 5 88
65. Phạm Thị Phượng 1945 15/4/2010 11 79
66. Phạm Long Đại 1996 2/2017 (3-6)   88
67. Phạm Văn Trội 1972 30/7/2017 7 1 79
68. Phạm Văn Trọng 1994 30/4/2017 3 2 88
69. Phan Kim Khánh 1993 21/3/2017 6 4 88
70. Phan Thanh Tường 1987 28/2/2012 10 79
71. Phan Thanh Ý 1948 23/11/2012 14 79
72. Phan Trung (Thích Nhật Huệ)   16/11/2016     79
73. Phan Văn Thu (Trần Công) 1948 5/2/2012 Chung thân 79
74. Tạ Khu 1947 6/2/2012 16 79
75. Tạ Tấn Lộc 1975 2/2017 14   79
76. Trần Anh Kim 1953 21/9/2015 13 5 79
77. Trần Hoàng Phúc 1994 29/6/2017 6 4 88
78. Trần Huỳnh Duy Thức 1966 24/5/2009 16 5 79
79. Trần Linh   11/2016     79
80. Trần Phi Dũng 1966 10/2/2012 13 79
81. Trần Quân 1984 10/2/2012 12 79
82. Trần Thị Bích Ngọc 1994 2/2017 (3-6)   88
83. Trần Thị Nga 1977 21/1/2017 9 5 88
84. Trần Thị Thúy 1971 10/8/2010 8 5 79
85. Trần Thị Xuân 1976 17/10/2017 9 5 79
86. Trương Hữu Lộc 1961 14/6/2018     89
87. Trương Thị Thu Hằng 1984 2/2017 (3-6)   88
88. Trương Minh Đức 1961 30/7/2017 12 3 79
89. Từ Công Nghĩa   11/2016     79
90. Từ Thiện Lương 1950 23/11/2012 16 79
91. Võ Ngọc Cư 1951 6/2/2012 16 79
92. Võ Thành Lê 1955 5/2/2012 16 79
93. Võ Tiết 1952 23/11/2012 16 79
94. Vũ Quang Thuận 1966 3/3/2017 8 5 88
95. Vũ Văn Hùng 1966 4/1/2018 1   318(257)
96. Vương Tấn Sơn 1953 10/2/2012 17 258
97. Vương Văn Thả 1969 18/5/2017 12   88
98. Vương Thanh Thuận 1990 18/5/2017 7   88