FVPoC

Thông tin mới về ông Trần Anh Kim

January 10, 2016 CTNLT 0

JAVN | 09-01-2016 Bà Nguyễn Thị Thơm, vợ ông Trần Anh Kim cho biết, ngày hôm nay, 8/1/2016 bà đã đến Công an Thái Bình để hỏi tin tức về ông Kim thì được biết […]