FVPoC

THƠ về TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM VIỆT NAM

February 18, 2014 FVPoC 0

Nguyễn Thị Bích Thanh Clifton, Virginia Họ sống trong đày đoạ ngục tù Vẫn không coi đời là phù du Họ là Sĩ Phu không yếm thế Họ không muốn để: Bạo lực chế lương […]

FVPoC

ĐIỀU LỆ – HỘI CỰU TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM VIỆT NAM

February 18, 2014 FVPoC 0

1. Tên của Hội (Việt và Anh), website: Tên tiếng Việt là Hội Cựu Tù nhân Lương tâm Việt Nam, viết tắt là CTNLT. Tên tiếng Anh là Former Vietnamese Prisoners of Conscience, viết tắt FVPOC. Website: cuutunhanluongtam.org hay fvpoc.org Ngày ra đời: 18/02/2014 […]