No Picture
FVPoC

Biểu tình giữ đất ở Bắc Ninh

April 23, 2017 CTNLT2 0

VOA | 22.04.2017 Ngày 20 tháng 4 năm 2017, khoảng 500 công an và cán bộ cùng 4 chó nghiệp vụ tiến đến Đồng Cốc, thôn Vọng Đông, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, Bắc […]