FVPoC

Ngưng Ngay Đàn Áp tại Việt Nam

October 19, 2017 CTNLT-1 0

Ngày 16 tháng 10, 2017 Một liên minh nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế và Việt Nam đang hiệp lực kêu gọi NGƯNG NGAY ĐÀN ÁP tại Việt Nam. Việt Nam đang phải đối […]