NGÀY NHÂN QUYỀN VIỆT NAM lần thứ 24 (11/05/1994 – 11/05/2018)

“Ngày 11 tháng 05 năm 1990, ngay tại căn nhà này, tôi viết bản tuyên bố kêu gọi đấu tranh bất bạo động. Đó là lời kêu gọi hình thành phong trào bất bạo động đầu tiên trong bối cảnh có nhiều lực lượng vũ trang. Lúc bấy giờ chưa có truyền thông internet như bây giờ và hầu như không có gì để phổ biến, tôi phải nhờ một phóng viên người Nga mang giúp bản “Lời kêu gọi của Cao trào Nhânbản” ra nước ngoài…” Bs. Nguyễn Đan Quế hồi tưởng lại.
Ngay sau khi Lời kêu gọi được phổ biến tại Canada, Pháp và Mỹ, Bs. Nguyễn Đan Quế bị bắt và bị tuyên án 20 năm khổ sai và 5 năm quản chế.
Sau đó, Thượng Viện và Hạ Viện Hoa Kỳ thông qua đạo luật S.J. 168 và Tổng Thống Bill Clinton đã ban hành thành đạo luật 103-258 vào ngày 25 tháng 5 năm 1994, chỉ định ngày 11-5 là “Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam” nhằm thúc đẩy sự tôn trọng các quyền tự do căn bản tại VN.


Ảnh: vài anh chị em ghi dấu Ngày Nhân quyền 2018 tại nhà Bs. Quế:
Từ trái, ngồi: Dương Thị Tân, Nguyễn Ngọc Cường, Bs. NĐQuế, Nguyễn Thị Bé Hai, Nguyễn Thị Trí.
Từ trái, đứng: Ls. Lê Công Định, Ts. Phạm Chí Dũng, Nguyễn Công Thanh, Nguyễn Ngọc Tường Thi, và Phạm Bá Hải.

CTV Hội CTNLT.