Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ quan ngại về tự do tôn giáo tại Việt Nam

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Liên bang Hoa Kỳ Ed Royce. Ảnh chụp tháng 6/2015 tại Quốc hội Hoa Kỳ.
Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Liên bang Hoa Kỳ Ed Royce. Ảnh chụp tháng 6/2015 tại Quốc hội Hoa Kỳ.

RFA, 22-12-2017

Hợp tác về an ninh Việt Mỹ không thể tiến triển nếu chính quyền Việt Nam lấy lý do an ninh quốc gia để đàn áp tôn giáo.

Ông Ed Royce, Chủ Tịch Ủy Ban Đối Ngoại Hạ Viện Liên Bang Mỹ viết như thế trong một bức thư gửi ông Daniel Kritenbrink, Tân Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam. Trong bức thư này, ông Ed Royce thúc giục Đại sứ Mỹ làm rõ vấn đề này với Chính phủ Việt Nam.

Quan tâm lớn nhất của vị dân cử Hoa Kỳ là đạo luật về tôn giáo của Việt Nam sẽ bắt đầu có hiệu lực bắt đầu từ ngày 1 tháng Giêng, năm 2018, theo đó tất cả các tổ chức tôn giáo phải đăng ký với nhà nước, cũng như báo cáo những hoạt động tôn giáo của họ cho nhà nước. Ngoài ra đạo luật này còn nói rằng các hoạt động tôn giáo sẽ bị cấm nếu những hoạt động đó làm phương hại tới an ninh quốc gia.

Ông Ed Royce cho rằng lời lẽ của đạo luật tôn giáo này rất mù mờ, và sẽ tạo điều kiện cho Chính quyền Việt Nam đàn áp tôn giáo.

Trong bức thư vị dân biểu Mỹ cũng nhắc đến một số người Việt từng hay đang bị Hà Nội bắt bỏ tù vì những hoạt động tôn giáo hay dân sự của mình, là Mục sư Nguyễn Công Chính, Hòa thượng Thích Quảng Độ, Luật sư Nguyễn Văn Đài.

Xin được nhắc lại là hiện nay có các tổ chức tôn giáo bị cấm hoạt động hay thường xuyên bị sách nhiễu do không được Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công nhận, như là Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thuần túy, Giáo hội Cao Đài chân truyền, cùng một số tổ chức theo đạo Tin lành ở Tây Nguyên, và vùng núi Tây Bắc.

Ngoài ra còn một số tổ chức mang tính tôn giáo khác cũng bị cấm hoạt động, các thành viên bị bỏ tù như là Cộng đồng Công án Bia sơn ở Phú Yên, các nhóm thực hành Pháp Luân Công.