Mừng Ngày Quốc tế Nhân quyền 10/12/2017 tại Hà Nội và Sài Gòn

Fb Lê Thăng LongFb Lê Anh Hùng

Các anh chị em hoạt động bảo vệ Nhân quyền ở Hà Nội đã tổ chức thành công buổi trao đổi tình hình nhân quyền vào ngày 7/12/2017 nhằm hướng đến ngày International Human Rights Day 10/12 hằng năm.

Mặc dù có sự theo dõi và ngăn cấm, năm nay cũng đã có mặt gần 30 anh chị em tham dự trong sự kiện này.

Trong khi đó tại Sài Gòn, buổi buffet nhân quyền ngày 8/12 đã bị an ninh công an phá hủy hoàn toàn. Một số anh chị em đã nhóm lại kỷ niệm với tinh thần “quyền con người phải được tôn trọng” tại VN.

Một số hình ảnh các nhà hoạt động tại Hà Nội và Sài Gòn tổ chức ngày Quốc tế Nhân quyền năm 2017: