Việt Nam lấy ý kiến dự thảo nghị định xử phạt các tổ chức tôn giáo

An ninh và côn đồ đến đập phá thánh giá tại Đan viện Thiên An.
An ninh và côn đồ đến đập phá thánh giá tại Đan viện Thiên An.

RFA, 21-07-2017

Những tổ chức vi phạm trong lĩnh vực tôn giáo có thể bị phạt lên đến 60 triệu đồng theo Dự Thảo Nghị Định được chính phủ đưa ra và đang chờ lấy ý kiến đóng góp từ người dân trong nước.

Theo tin từ báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh ngày 20 tháng Bảy, Việt Nam đang nhắm tới những qui định xử phạt hành chính về tín ngưỡng và tôn giáo, đề ra hình  thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản đối với từng hành vi được cho là vi phạm hành chính liên quan đến tôn giáo.

Theo qui định đề xuất, mức phạt tiền tối đa là 30 triệu đồng đối với cá nhân và 60 triệu đồng đối với tổ chức có hành vi  lợi dụng tự do tín ngưỡng và tôn giáo để xâm phạm, lôi kéo, kích động, bịa đặt xuyên tạc  xâm phạm quyền lợi nhà nước, chống lại Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Ngoài ra, hình phạt bổ sung của qui định này là buộc đối tương bị phạt phải cải chính thông tin sai sự thật, nếu là người nước ngoài thì bị trục xuất khỏi Việt Nam.

Dự thảo còn qui định phạt tiền từ 20  đến 30 triệu hoặc nhiều hơn đối với tổ chức tôn giáo nào trong nước mà gia nhập tổ chức tôn giáo ở ngoài nước khi chưa được  sự chấp thuận của cơ quan nhà nước Việt Nam.

Nếu được thông qua thì Dự Thảo Nghị Định về xử phạt hành chính liên quan đến tôn giáo sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng Sáu năm 2018.

Quốc hội Việt Nam năm ngoái đã thông qua luật tín ngưỡng, tôn giáo dự kiến sẽ có hiệu lực từ đầu năm tới. Luật mới mặc dù được nhìn nhận là có một số điểm tiến bộ nhưng theo đánh giá của nhiều chức sắc tôn giáo trong và ngoài nước, bộ luật vẫn còn một số điểm không rõ ràng và vẫn mang tính áp đặt, không tôn trọng quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng của người dân.