14 giám đốc Ân Xá Quốc Tế yêu cầu CSVN dùng quy tắc Nelson Mandela đối xử với Trần Huỳnh Duy Thức

Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức
Tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức

SBTN | 23.05.2017

Nhân ngày đánh dấu một nửa án tù của tù nhân lương tâm Trần Huỳnh Duy Thức, 14 vị giám đốc của tổ chức Ân Xá Quốc Tế hôm 23 tháng 5 năm 2017 đồng ký tên trong một bức thư ngỏ gửi bộ trưởng công an cộng sản Việt Nam Tô Lâm.

Thư ngỏ kêu gọi Việt Nam bảo đảm việc đối xử với ông Trần Huỳnh Duy Thức tối thiểu phải theo sát các quy tắc Nelson Mandela, để ông được đối xử với nhân phẩm và sự tôn trọng trong khi bị giam giữ. Ân Xá Quốc Tế cũng một lần nữa hối thúc nhà cầm quyền cộng sản ở Việt Nam trả tự do cho ông Trần Huỳnh Duy Thức và tất cả tù nhân lương tâm ngay lập tức và vô điều kiện.

14 vị giám đốc của Ân Xá Quốc Tế ký thư ngỏ là những người đứng đầu các chi nhánh của tổ chức này tại Anh, Pháp, Đức, Thụy Điển, Hoa Kỳ, Úc, New Zealand, Nhật Bản, Thái Lan, Hong Kong, Philippines, Indonesia, Malaysia và Mông Cổ.

Trong suốt thư ngỏ, 14 vị giám đốc nhắc đi nhắc lại những tiêu chuẩn nêu trong quy tắc Neldon Mandela, vốn là những tiêu chuẩn tối thiểu về đối xử với tù nhân được công nhận trên toàn cầu. Đó là tù nhân phải được giam giữ gần với gia đình, và buồng giam phải có cửa sổ lớn và đầy đủ ánh sáng để tù nhân được đọc sách.

Thư ngỏ tái xác nhận Ân Xá Quốc Tế xem ông Trần Huỳnh Duy Thức là tù nhân lương tâm, bị giam giữ chỉ vì thực hiện quyền tự do diễn đạt của mình trong các bài viết, và trong việc kêu gọi cải cách xã hội và kinh tế một cách ôn hòa.

Huy Lam / SBTN