Civil Rights Defenders yêu cầu Việt Nam trả tự do ngay cho các nhà hoạt động nữ

Bà Cần Thị Thêu tại tòa án nhân dân Hà Nội ngày 30 tháng 11 năm 2016.
Bà Cần Thị Thêu tại tòa án nhân dân Hà Nội ngày 30 tháng 11 năm 2016.

RFA | 08.03.2017

Tổ chức Người Bảo vệ Quyền Công dân- Civil Rights Defenders, cũng lên tiếng nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 năm nay. Theo đó dịp này là một tiếng chuông cảnh báo cho cơ quan chức năng Việt Nam phải ngưng đàn áp và sách nhiễu những phụ nữ lên tiếng cho nhân quyền, cho công bằng và tiến bộ xã hội.

Tổ chức Civil Rights Defenders nhắc lại với chủ đề của Ngày Quốc tế phụ nữ năm nay là ‘Hãy can đảm vì sự đổi thay’ thì đây là một cơ hội cho Việt Nam thực hiện bước đầu tiên thể hiện cam kết đối với quyền của nữ giới. Đó là trả tự do cho tất cả những phụ nữ hoạt động vì quyền con người hiện đang bị giam giữ một cách tùy tiện.

Theo Civil Rights Defenders thì thật là một sự giả dối siêu hạng khi nhà cầm quyền Việt Nam nói rằng họ tôn trọng quyền phụ nữ trong khi trực tiếp nhắm đến những người nữ cổ xúy cho một xã hội công bằng, bình đẳng giới và thông thoáng.

Một số nhà hoạt động nữ ở Việt Nam được Civil Rights Defenders kêu gọi trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện gồm blogger Mẹ Nấm- Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Nguyễn thị Minh Thúy, Trần Thị Nga, Cấn Thị Thêu, Đỗ thị Hồng, Trần Thị Thúy.