Chỉ số dân chủ của Việt Nam thấp

Bản đồ Chỉ số dân chủ năm 2016 của các nước trong công bố của Economist Intelligence Unit- EUI.
Bản đồ Chỉ số dân chủ năm 2016 của các nước trong công bố của Economist Intelligence Unit- EUI.

RFA | 03.03.2017

Chỉ số dân chủ năm 2016 của Việt Nam thấp và đất nước này vẫn còn bị cai trị bởi một chế độ toàn trị.

Đó là đánh giá được nêu trong phúc trình vừa mới công bố của Economist Intelligence Unit- EUI. Đây là đơn vị chuyên phân tích, nghiên cứu thuộc nhóm xuất bản tạp chí The Economist. Đánh giá được dựa trên một số tiêu chí như tiến trình bầu cử và đa nguyên, chức năng của chính quyền, sự tham gia chính trị và văn hóa chính trị.

Theo những tiêu chí được căn cứ để đánh giá thì năm 2016 Việt Nam xếp hạng 131 trên tổng số 165 quốc gia và hai vùng lãnh thổ được xem xét. Việt Nam đứng trên Trung Quốc, Lào, và Bắc Hàn thuộc nhóm các nước độc tài và trong thực tế theo chủ nghĩa cộng sản.

So với thứ hạng năm ngoái thì năm nay Việt Nam có tăng lên được 3 bậc từ 134 năm 2015 lên 131 năm 2016.

Đây là năm thứ 9 Economist Intelligence Unit tiến hành nghiên cứu và công bố phúc trình về chỉ số dân chủ của các quốc gia trên thế giới.