Thư mời “Biểu tình phản đối hành động ngăn cản tự do ngôn luận, xúc phạm TNS Janet Nguyễn cùng người Việt khắp nơi của Chủ Tịch Thượng Viện California”

SBTN | 02.03.2017

Tuần vừa qua, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, vị đại diện cho hàng trăm ngàn người Mỹ gốc Việt tại đơn vị của bà và cũng là một tiếng nói đại diện của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản, trong phiên họp Thượng Viện California, đã chỉ trích cố TNS Tom Hayden, người mà trong suốt cuộc chiến Việt Nam cho đến những năm cuối đời, đã luôn bênh vực cộng sản Hà Nội và phản bội cựu quân nhân Hoa Kỳ và Đồng Minh VNCH.  Do đó, Bà đã bị Chủ ToạPhiên Họp là TNS  Ricardo Lara, cắt âm thanh không cho phát biểu và cho nhân viên an ninh áp buộc Bà ra khỏi Sàn Thượng Viện.

Vì thế, đại diện cho người Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ và người Việt trên toàn thế giới, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hòa Kỳ, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, Tập Thể Chiến Sĩ, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, và các cộng đồng người Việt khắp nơi:

 1. Cực lực phản đối hành động xúc phạm đến người Việt tị nạn cộng sản của TNS Ricardo Lara và các đồng sự của ông
 2. Kêu gọi toàn thể người Việt tỵ nạn cộng sản tại khắp nơi lên tiếng phản đối hành động của TNS Lara đã vi phạm quyền tự do ngôn luận và quyền được phát biểu ý kiến củaTNS Janet Nguyễn.
 3. Đòi hỏi Chủ Tịch Thượng Viện CaliforniaTNS Kevin De Leon chính thức xin lỗi TNS Janet Nguyễn và cộng đồng người Việt khắp nơi.

Tích cực tham gia cuộc đấu tranh cho tiếng nói của người Việt tị nạn cộng sản bằng cách đồng hành biểu tình tại:

Nam California:

Thời gian:      Thứ Bảy ngày 4 tháng Ba năm 2017

2:30 trưa – 4:00 chiều

Địa điểm:       Lee’s Sandwich (Sân Đậu Xe)

9200 Bolsa Avenue, Westminster, CA 92683

Quốc Hội California – Sacramento (cùng với các cộng đồng Bắc Cali):

Thời gian:      Thứ Hai ngày 6 tháng Ba năm 2017

1:00 trưa – 3:00 chiều

Địa điểm:      Trước thềm Quốc Hội Tiểu Bang California

1301 10th street, Sacramento, CA 95814

Trân Trọng,

 1. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ.  Bác Sĩ Võ Đình Hữu.  ĐT: 909-623-8502
 2. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California.  Phát Bùi – Chủ Tịch.  ĐT: 714-713-4079
 3. Liên Uỷ Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai.  Phan Kỳ Nhơn –- Chủ Tịch.  ĐT: 714-854-4584
 4. SBTN.  Trúc Hồ – Tổng Giám Đốc.  Email: trucho@sbtn.tv
 5. Tập Thể Chiến Sĩ Trung Tâm Điều Hợp Miền Tây Nam Hoa Kỳ
 6. Liên Hội Cưụ Chiến Sĩ Miền Nam California
 7. Cộng Đồng Việt Nam Nam California
 8. Cộng Đồng Người Việt Los Angeles
 9. Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia South Bay
 10. Cộng Đồng Việt Nam San Diego
 11. Cộng Đồng Người Việt Pomona
 12. Đoàn Quân Dân Cán Chính VNCH
 13. Phong Trào Hải Ngoại Yểm Trợ Môi Sinh và Chủ Quyền Việt Nam
 14. Hội Đồng Hương Thân Hữu Quảng Ngãi
 15. Việt Nam Quốc Dân Đảng
 16. Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng – Đảng Bộ Orange County
 17. Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị
 18. Hội Đình Hùng
 19. United States Marine Corp. – Pastor Frank Orzio (retired)
 20. William Mimiaga – Major, US Marines(retired)