Hơn 70 dân biểu của 14 nước yêu cầu trả tự do cho LS Nguyễn Văn Đài

Luật sư bất đồng chính kiến Việt Nam Nguyễn Văn Đài bị cảnh sát bao quanh tại Tòa án nhân dân Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2007.
Luật sư bất đồng chính kiến Việt Nam Nguyễn Văn Đài bị cảnh sát bao quanh tại Tòa án nhân dân Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2007.
Luật sư bất đồng chính kiến Việt Nam Nguyễn Văn Đài bị cảnh sát bao quanh tại Tòa án nhân dân Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2007.

RFA | 25.10.2016

Thư ngỏ do hơn 70 vị dân biểu thuộc 14 quốc gia được gửi đến thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu trả tự do vô điều kiện và ngay tức khắc cho luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài và phụ tá của ông, cô Lê Thu Hà.

Thông cáo báo chí đề ngày hôm nay của ba tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế cho biết như vừa nêu. Ba tổ chức này gồm ‘Mạng lưới Những người Bảo vệ Nhân quyền- VETO, Các Nghị viên ASEAN về Nhân quyền-APHR, và Đoàn kết Ki tô Hữu Toàn Thế giới-CSW.

Nội dung bức thư ngỏ ký ngày 24 tháng 10 gửi cho thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Hà Nội tôn trọng Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR) mà Việt Nam đã tham gia ký kết. Theo đó, Chính phủ Việt Nam phải rút lại các cáo buộc và cho phép luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài và người phụ tá Lê Thu Hà được tự do thực hiện các quyền của họ.

Đồng thời, thư ngỏ còn yêu cầu Việt Nam phải đảm bảo việc giam giữ Luật sư Nguyễn Văn Đài và cô Lê Thu Hà phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và họ phải được tiếp xúc với luật sư.

Bức thư ngỏ được Dân biểu Quốc hội Liên Bang Đức, bà Marie-Luise Dott, khởi xướng.  Những người ký tên nhấn mạnh trong thư ngỏ rằng việc tiếp tục giam cầm Luật sư Nguyễn Văn Đài và cô Lê Thu Hà là một vết nhơ trong hồ sơ nhân quyền của Việt Nam và trong sự tin tưởng của thế giới.

Xin được nhắc lại, Luật sư Nguyễn Văn Đài và cô Lê Thu Hà bị bắt giam vào ngày 16/12/2015 tại Hà Nội và bị cáo buộc tội “tuyên truyền chống nhà nước” theo điều 88 Bộ luật Hình sự Việt Nam. Kể từ khi bị bắt đến nay, Luật sư Nguyễn Văn Đài chưa lần nào được gặp thân nhân của ông.