Biểu tình đòi hủy luật phi lý

dai-loan-hanh-dong-doi-pho-nan-bo-tron-cua-cong-nhan-viet-nam-58-15072015171905.jpg
dai-loan-hanh-dong-doi-pho-nan-bo-tron-cua-cong-nhan-viet-nam-58-15072015171905.jpg
dai-loan-hanh-dong-doi-pho-nan-bo-tron-cua-cong-nhan-viet-nam-58-15072015171905.jpg

RFA | 21.10.2016

Gần 200 công nhân nước ngoài làm việc tại Đài Loan, trong đó có một số người Việt, hôm nay tập trung trước tòa nhà Quốc hội Đài Loan ở thành phố Đài Bắc kêu gọi các vị dân cử bỏ phiếu bác điều luật buộc công nhân nước ngoài làm việc tại đảo quốc này ‘3 năm phải xuất cảnh 1 ngày’ mà họ cho là phi lý và bị môi giới lạm dụng.

Đây là điều 52 trong Luật Giao Dịch của Đài Loan.

Anh Nguyễn Đức Huy, một trong những người tham gia cho biết thông tin liên quan như sau:

“Hôm nay do áp lực từ ngày 2 tháng 10 vừa qua, khi đó có rất nhiều người lao động nước ngoài biểu tình với hơn 3 ngàn người. Do đó hôm nay các dân biểu đưa dự luật đó vào quốc hội để bàn thảo thông qua.”

Kết quả được anh Nguyễn Đức Huy cho biết là sau cuộc họp, điều luật đó đã được các vị dân biểu hủy theo như nguyện vọng của những người lao động nước ngoài ở Đài Loan. Anh Huy thông báo:

“Các dân biểu họ đã thông qua tuy nhiên cần phải chờ thêm một thời gian nữa để tổng thống ký quyết định đưa vào thi hành.”