Khiếu kiện đất đai vẫn là hàng đầu

Dân oan trước cửa văn phòng chính phủ
Dân oan trước cửa văn phòng chính phủ
Dân oan trước cửa văn phòng chính phủ

RFA | 08.10.2016

Vấn đề khiếu kiện đất đai là đề tài chính mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu ra tại hội nghị về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo diễn ra vào ngày hôm qua tại Hà Nội vẫn là hàng đầu.

Mặc dù đánh giá cao các vụ khiếu kiện đã giảm so với năm 2015 nhưng Thủ tướng Phúc nhấn mạnh tới việc khiếu kiện đông người lại tăng nhiều hơn so với các năm trước.

Trong tất cả đơn khiếu nại tố cáo thuộc mọi lĩnh vực thì đất đai là nhóm đơn dẫn đầu bảng với hơn 60%.

Nhận xét hiện tượng này Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng do việc thu hồi không đúng quy hoạch, không công khai và thiếu minh bạch dẫn tới oan sai. Mấu chốt vẫn là việc áp dụng giá đất không phù hợp, không đặt lợi ích của người dân lên trên hết.

Ông Phúc cũng đưa ra ví dụ về cách mà nhiểu lãnh đạo địa phương nói với dân khi họ khiếu kiện, đó là thách thức người dân cứ kiện lên trung ương xem họ có sợ không!