Sẽ quản lý tự do tín ngưỡng chặt hơn?

Chùa Giác Lâm, ngôi chùa Phật giáo được xây dựng năm 1744, một trong những ngôi chùa cổ nhất của thành phố HCM.
Chùa Giác Lâm, ngôi chùa Phật giáo được xây dựng năm 1744, một trong những ngôi chùa cổ nhất của thành phố HCM.
Chùa Giác Lâm, ngôi chùa Phật giáo được xây dựng năm 1744, một trong những ngôi chùa cổ nhất của thành phố HCM.

RFA | 19.9.2016

Phải có quy định cụ thể hơn về quyền tự do, tín ngưỡng và các hoạt động xã hội của các tổ chức tôn giáo tại Việt Nam.

Đây là đề nghị của một số đại biểu tham gia phiên họp thảo luận Dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức vào chiều hôm nay, ngày 19 tháng 9.

Một trong những nội dung trọng tâm được thảo luận là hoạt động xã hội, từ thiện và nhân đạo của các tổ chức tôn giáo cần được Nhà nước khuyến khích nhưng các tổ chức này phải đăng ký, xin phép và không được truyền bá đạo giáo qua các hoạt động vừa nêu. Đồng thời, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo cần có các quy định cụ thể về hợp tác quốc tế trong lãnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Trong buổi họp cũng có đại biểu đề nghị cần có cơ quan Nhà nước phù hợp quản lý lãnh vực tôn giáo, tín ngưỡng vì hiện tại chưa có sự thống nhất và phải quy định cụ thể các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Hồi đầu tháng 9 năm 2016, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã công khai thư góp ý Dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, nêu rõ một số nội dung cần phải được sửa đồi, để người dân thật sự được hưởng quyền tự do tín ngưỡng.