Giáo dân Quý Hòa biểu tình yêu cầu đóng cửa Formosa

Cuộc xuống đường của giáo dân giáo xứ Quý Hòa.
Cuộc xuống đường của giáo dân giáo xứ Quý Hòa.
Cuộc xuống đường của giáo dân giáo xứ Quý Hòa.

RFA | 21.8.2016

Hôm nay, 21 tháng 8, hàng trăm giáo dân thuộc giáo xứ Quý Hòa, giáo hạt Kỳ Anh cũng tiến hành biểu tình yêu cầu công ty Formosa gây thảm họa môi trường phải rút khỏi Việt Nam.

Tin tức ghi nhận được cho thấy những người biểu tình chủ yếu là ngư dân chịu tác động bởi thảm họa môi trường do Formosa gây nên. Hiện nay cuộc sống của gia đình các ngư dân được cho biết rất khó khăn. Lý do nêu ai có thể đi biển đánh được ít cá về thì cũng khó bán, muối cũng không tiêu thụ được.

Một người dân địa phương cho biết:

“Giáo xứ Quý Hòa biểu tình sang tuần thứ hai rồi: tuần trước một lần, tuần này một lần. Dân ở đó đa số làm biển, trai đi biển, gái làm muối. Họ bị ảnh hưởng trước đánh được 10 thì nay chưa được 2-3. Cá đi đánh bắt xa bờ về mới dám ăn còn gần bờ như trước đây cá sòng ăn vào bị nhiễm độc.”

Chính quyền, cơ quan chức năng hứa hỗ trợ cho người dân chịu tác động nhưng vẫn chưa thấy thực hiện.