Việt Nam phản đối phúc trình về tôn giáo của Hoa Kỳ

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Anthony Blinken trong cuộc họp báo về Phúc trình thường niên tự do tôn giáo quốc tế tại Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 10 tháng 8 năm 2016
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Anthony Blinken trong cuộc họp báo về Phúc trình thường niên tự do tôn giáo quốc tế tại Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 10 tháng 8 năm 2016
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Anthony Blinken trong cuộc họp báo về Phúc trình thường niên tự do tôn giáo quốc tế tại Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 10 tháng 8 năm 2016

RFA | 19.8.2016

Việt Nam lại phản ứng trước phúc trình về tôn giáo mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra hôm ngày 10 tháng 8 vừa qua.

Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam, Lê Hải Bình, trong trả lời báo chí chiều hôm nay nói rằng chính phủ Hà Nội ghi nhận một số điều chỉnh trong báo cáo tình hình tự do tôn giáo quốc tế năm 2015 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ so với những báo cáo trước đây; tuy nhiên phía Việt Nam lấy làm đáng tiếc vì báo cáo năm nay của phía Mỹ vẫn tiếp tục có những đánh giá mà Hà Nội cho là không khách quan, trích dẫn những thông tin sai lệch về Việt Nam.

Ông Lê Hải Bình lặp lại Hiến pháp và hệ thống luật pháp Việt Nam tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân; nghiêm cấm phân biệt đối xử với công dân vì lý do tôn giáo.

Báo cáo về tự do tôn giáo quốc tế năm 2015 mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra nói rằng dự thảo luật tôn giáo của Hà Nội hiện có nhiều điều khắt khe hơn qui định trước đây. Điều này được nhiều hội thánh không nằm trong hệ thống nhà nước chia sẻ.