Hội CTNLT: Lời Kêu Gọi Tuyệt thực cùng Trần Huỳnh Duy Thức

tran huynh duy thuc 2

Kế hoạch tuyệt thực được phân ra làm nhiều đợt. Mỗi đợt tuyệt thực kéo dài 24 tiếng và cách nhau 3 ngày. Chúng ta sẽ tổ chức tuyệt thực cho đến khi có tin cuối cùng từ anh Thức.

Hội CTNLT | 22-05-2016

Ngày 24/5 anh Thức bắt đầu tuyệt thực cho đến chết nhằm yêu cầu chính quyền VN phải tôn trọng nhân quyền và thực hiện trưng cầu dân ý về thể chế chính trị nước nhà.

Hội CTNLT kêu gọi đồng bào đồng hành tuyệt thực cùng anh Trần Huỳnh Duy Thức.

Kế hoạch tuyệt thực được phân ra làm nhiều đợt. Mỗi đợt tuyệt thực kéo dài 24 tiếng và cách nhau 3 ngày. Chúng ta sẽ tổ chức tuyệt thực cho đến khi có tin cuối cùng từ anh Thức.

Tuyệt thực đợt 1:

Ngày tuyệt thực: ngày 24/5/2016

Thời gian tuyệt thực: 24 tiếng.

Địa điểm: tại cư gia, nơi công cộng, chùa, nhà thờ hay bất kỳ nơi nào mà tuyệt thực viên có thể.

Hình thức tuyệt thực: tọa tĩnh, hay nằm tuyệt thực; một người hay cùng với nhiều người. Người tuyệt thực chỉ uống nước.

Khẩu hiệu: Free Tran Huynh Duy Thuc; Tự do cho Trần Huỳnh Duy Thức; Tuyệt thực cùng Trần Huỳnh Duy Thức; Trả tự do cho TNLT; Free all Prisoners of Conscience.

*Dự kiến “Tuyệt thực đợt 2” vào ngày 27/5/2016.

Ban Điều Hành Hội CTNLT.