Sáu tổ chức XHDS kêu gọi chấm dứt biệt giam LS Đài

nvd

Dân luận | 20-02-2016

Một tuyên bố chung của 6 tổ chức Xã Hội Dân Sự, trong đó có Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International) kêu gọi chấm dứt vi phạm nhân quyền đối với hai TNLT Nguyễn Văn Đài và đồng sự Lê Thu Hà. Đồng thời trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho họ.

Bản tuyên bố nêu rõ: Việt Nam phải chấm dứt biệt giam đối với hai người bảo vệ nhân quyền Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà, đó là hành động vi phạm nhân quyền. Tất cả các cáo buộc nên được thu hồi và họ phải được trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện.

Việc biệt giam một người không cho giao tiếp với thế giới bên ngoài, đặc biệt là với gia đình và luật sư là vi phạm quyền cơ bản của con người và tạo điều kiện cho sự tra tấn và ngược đãi. Lê Thu Hà và Nguyễn Văn Đài bị bắt từ ngày 16/12/2016 theo điều 88 BLHS, cho đến nay, sau hơn 2 tháng, tất cả những nỗ lực để được thăm gặp của gia đình và luật sư đều bị từ chối.

Đặc biệt, Điều 58 Luật tố tụng hình sự của Việt Nam không cho phép người bào chữa gặp nghi can trong thời gian điều tra về những tội liên quan đến an ninh quốc gia đã vi phạm nghiêm trọng quyền được tiếp cận cố vấn pháp luật theo Luật Nhân Quyền Quốc Tế.

Là một thành viên đã kí Công ước Quốc Tế về các quyền chính trị và dân sự của Liên Hiệp Quốc, cũng như Công ước chống tra tấn có hiệu lực ở Việt Nam từ năm 2015, Việt Nam còn có nghĩa vụ phải bảo vệ những người bị tước đoạt quyền tự do, bao gồm cả quyền được tiếp cận luật sư.

Bình luận về việc biệt giam liên tục của Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà, Champa Patel, Giám đốc tổ chức Ân xá Quốc tế khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương cho biết: “Biệt giam Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà là hành động công khai chống lại việc phê của công ước chống tra tấn mới đây của Việt Nam. Khi chính phủ phê chuẩn hiệp ước, họ công khai tuyên bố những cam kết “vững chắc” để chấm dứt tra tấn và ngược đãi. Đài và Hà là Tù nhân lương tâm. Để chứng tỏ với thế giới những cam kết đó là thực sự chứ không phải chỉ là lời nói, Việt Nam cần chấm dứt ngay việc biệt giam đối với Đài và Hà, và trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho họ.”

Tiến sỹ Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch và giám đốc điều hành của tổ chức SOS boat people cho biết: “Chúng tôi nhận thấy vụ bắt giữ tùy tiện và biệt giam ông Nguyễn Văn Đài và bà Lê Thu Hà là đặc biệt đáng lo ngại, cách đối xử với họ làm rõ thêm sự thiếu thiện chí của Việt Nam khi phê chuẩn Công ước Chống Tra Tấn”.

Sáu tổ chức tham gia kí tên vào bản tuyên bố này bao gồm những tổ chức đang hoạt động trong nước như Hội Phụ nữ nhân quyền Việt Nam, tổ chức Việt Nam ở nước ngoài Boat People SOS và cả tổ chức quốc tế như Civil Rights Defenders, Amnesty International.

Ngày 2/2/2016, tổ chức Ân xá Quốc Tế (Amnesty International) cũng lên tiếng báo động về tình trạng sức khỏe của TNLT Bùi Thị Minh Hằng trong trại giam mà không được điều trị, chăm sóc y tế. Đồng thời, phát đi lời kêu gọi mọi người từ khắp thế giới viết thư gởi chính quyền Việt Nam yêu cầu trả tự do cho TNLT Bùi Thị Minh Hằng.

Theo Amnesty International