HỌP MẶT HỘI CTNLT MIỀN TRUNG

1.

FVPoC | 28/10/2015

Sáng ngày 21/10/2015, tại một nhà thờ Công Giáo thuộc huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, các CTNLT đã tổ chức một buổi họp mặt bàn về việc thành lập tỉnh Hội TNLT tại Nghệ An.

Có sự tham gia khoảng 20 CTNLT và khách mời, gồm Điều phối viên Miền Trung Nguyễn Trung Tôn, Trần Đức Thạch, Nguyễn Trung Trực ( Quảng Bình), Chu Mạnh Sơn, Đậu Văn Dương, Thái Văn Dung, Nguyễn Văn Duyệt, Trần Hữu Đức…

Nhờ sự giúp đó nhiệt tình của Vị Linh mục quản xứ và một số anh chị em đấu tranh dân chủ tại Nghệ An, buổi họp mặt đã diễn ra tốt đẹp. Mọi người thống nhất thành lập tỉnh hội CTNLT Nghệ an và bầu ra ban đại diện lâm thời gồm 1 Trưởng ban và 3 phó ban, phụ trách 3 vùng, Bắc, Trung, Nam, của Tỉnh Nghê an.

1.1

Trước đó, CTNLT Trần Đức Thạch đã thay mặt hội, đến thăm viếng và tặng quà cho số CTNLT mới hết án. Trong dịp này, Điều phối viên Nguyễn Trung Tôn cũng đã trao quà mỗi người một triệu đồng và thăm hỏi động viên một số các Cựu Tù nhân mới ra tù thuộc các tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa. Tất cả có 8 người gồm Nguyễn Văn Oai, Nguyễn Văn Duyệt, Thái Văn Dung, Nguyễn Văn Hà, Ngô Văn Khởi, Trân Hữu Đức, Đậu Văn Dương và Paulus Lê Sơn.

Các thành viên thống nhất, lấy ngày 9/1/2016 làm ngày thành lập tỉnh hội, vì ngày 9/1 là ngày mà 14 thanh niên Công giáo và Tin lành bị tuyên án sơ thẩm. Các thành viên thống nhất, sẽ soạn thảo bản nội quy và chương trình hành động, tổ chức đại hội lần thứ nhất để bầu ban đại diện chính thức vào ngày 9/1/2016.

1.2

Thanh Hóa, ngày 28/10/2015

Điều phối viên Nguyễn Trung Tôn