HỘI CTNLT HOAN NGHÊNH 11 CỰU TÙ NHÂN GIA NHẬP HỘI

Nguyễn Văn Đài, Đỗ Nam Trung, Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Trung Tôn và Nguyễn Bá Đăng, tháng 10/2015 Hà Nội
Nguyễn Văn Đài, Đỗ Nam Trung, Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Trung Tôn và Nguyễn Bá Đăng, tháng 10/2015 Hà Nội
Nguyễn Văn Đài, Đỗ Nam Trung, Nguyễn Văn Túc, Nguyễn Trung Tôn và Nguyễn Bá Đăng, tháng 10/2015 Hà Nội

FVPoC | 29-10-2015

Trong thời gian qua, một loạt các tù nhân lương tâm hết án lần lượt ra tù ở một số tỉnh. Họ đều là những người đã hy sinh quyền lợi riêng tư, bất chấp cường quyền, dấn thân đòi các quyền cơ bản của con người như quyền tự do tôn giáo, quyền tự do ngôn luận hay dân oan đòi công bằng công lý.

Với phương châm “sống theo lương tâm”, thay mặt hội, các ông Phạm Bá Hải, Nguyễn Trung Tôn, Trần Đức Thạch, Vũ Văn Hùng, Lê Anh Hùng, Nguyễn Văn Đài… đã đến thăm và tặng quà. Mười một hội viên mới gồm:

 1. Nguyễn Thi Oanh, 7 tháng tù giam (2015) – Hải Dương
 2. Dương Kim Khải, 5 năm tù giam 5 năm quản chế (2010) – Sài Gòn
 3. Nguyễn Văn Hải, 6 tháng tù giam (2014) – Nghệ An
 4. Ngô Văn Khởi, 6 tháng tù giam (2014) – Nghệ An
 5. Thái Văn Dung, 4 năm tù giam 4 năm quản chế (2011) – Nghệ An
 6. Nguyễn Văn Duyệt, 4 năm tù giam 3 năm quản chế (2011) – Nghệ An
 7. Nguyễn Văn Oai, 3 năm tù giam 2 năm quản chế (2011) – Nghệ An
 8. Trần Hữu Đức, 39 tháng tù giam 1 năm quản chế (2011) – Nghệ An
 9. Lê Văn Sơn, 4 năm tù giam 3 năm quản chế (2011) – Thanh Hóa
 10. Trần Văn Miên, 22 tháng tù giam (2014) – Hà Nội
 11. Đỗ Nam Trung (Trung Nghĩa), 14 tháng tù giam (2014) – Hà Nội

Mục tiêu tối hậu của Hội CTNLT là đấu tranh cho một nước VN không còn tù nhân lương tâm.

Một số hình ảnh thăm viếng:

Trần Đức Thạch và Đậu Văn Dương tại nhà Dương, tháng 9/2015, Nghệ An
Trần Đức Thạch và Đậu Văn Dương tại nhà Dương, tháng 9/2015, Nghệ An
Từ trái: Lê Anh Hùng, Trần Văn Miên, Vũ Hùng, Phạm Bá Hải tại nhà ông Miên, tháng 10/2015, Hà Nội
Từ trái: Lê Anh Hùng, Trần Văn Miên, Vũ Hùng, Phạm Bá Hải tại nhà ông Miên, tháng 10/2015, Hà Nội
Thái Văn Dung và Trần Đức Thạch tại nhà Dung, Nghệ An tháng 9/2015
Thái Văn Dung và Trần Đức Thạch tại nhà Dung, Nghệ An tháng 9/2015
Ms.Lê Quang Du, Phạm Bá Hải, bác Hiến, Dương Kim Khải, Nguyễn Chí Thành, MS.Nguyễn Mạnh Hùng, Sài Gòn tháng 8/2015
Ms.Lê Quang Du, Phạm Bá Hải, bác Hiến, Dương Kim Khải, Nguyễn Chí Thành, MS.Nguyễn Mạnh Hùng, Sài Gòn tháng 8/2015
Trần Đức Thạch và Nguyễn Văn Duyệt tại nhà Duyệt, tháng 9/2015 – Nghệ An
Trần Đức Thạch và Nguyễn Văn Duyệt tại nhà Duyệt, tháng 9/2015 – Nghệ An
Nguyễn Văn Oai và Trần Đức Thạch tại nhà Oai, tháng 9/2015, Nghệ An
Nguyễn Văn Oai và Trần Đức Thạch tại nhà Oai, tháng 9/2015, Nghệ An
Trần Đức Thạch và Trần Hữu Đức tại nhà của Đức, Nghệ An tháng 9/2015
Trần Đức Thạch và Trần Hữu Đức tại nhà của Đức, Nghệ An tháng 9/2015