Chuẩn bị thành lập Tỉnh Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Miền Trung Việt Nam

các-ctnlt-miền-trung

SBTN | 21-10-2015

Vào khoảng 10 giờ sáng ngày 21 tháng 10 năm 2015, các anh em Tù Nhân Lương Tâm (TNLT) khu vực Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Bình đã gặp mặt tại Giáo xứ Bột Đà ở huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An nhằm mục đích thành lập Tỉnh hội cựu Tù Nhân Lương Tâm khu vực Miền Trung.

Buổi họp mặt có sự hiện diện các cựu tù nhân lương tâm như: Nguyễn Trung Tôn (Thanh Hóa), Nguyễn Trung Trực (Quảng Bình), Trần Đức Thạch, Hồ Văn Oanh, Nguyễn Xuân Anh, Nguyễn Văn Oai, Nguyễn Văn Duyệt, Đậu Văn Dương, Thái Văn Dung, Chu Mạnh Sơn đều ở Nghệ An.

Mục đích buổi gặp mặt hôm nay nhằm hỏi thăm tình hình sức khỏe và tình hình cuộc sống sau khi ra tù của mọi người cũng như hướng tới thành lập Tỉnh Hội Cựu Từ Nhân Lương Tâm Miền Trung Việt Nam.

Được biết, riêng khu vực Nghệ An đã có gần 30 người bị lao tù bởi chế độ cộng sản vì đấu tranh cho công lý – hòa bình – dân chủ – nhân quyền cho người dân Việt Nam.

Nhà thơ, cựu TNLT Trần Đức Thạch chia sẻ: “Đối với tỉnh Nghệ An chúng ta có rất nhiều người bị lao tù vì chế độ cộng sản. Chúng ta cần liên kết các Tù Nhân Lương Tâm lại với nhau để xây dựng phong trào đấu tranh. Chúng ta đấu tranh nhằm mục đích không để con số tù nhân lương tâm ngày một tăng lên.”

Cựu TNLT Nguyễn Trung Trực chia sẻ: “Mong anh chị em hãy phát huy tinh thần đấu tranh trong môi trường ngay nơi mình sống để hướng tới một đất nước dân chủ – công bằng và xã hội văn minh.”

Việc thành lập hội như vậy sẽ liên kết tinh thần đấu tranh, khai thông tinh thần đấu tranh cho giới trẻ, và liên kết với các nhóm xã hội dân sự trong và ngoài nước. Mọi người dự định lấy ngày xử Phúc Thẩm vụ án 14 Thanh Niên Công Giáo bị bắt năm 2011, làm ngày công khai thành lập Tỉnh Hội.

Ân Thiên / SBTN