HộI Cựu Tù nhân Lương tâm – Thư chào mừng 10 thành viên mới

FVPoC

Hội CTNLT Việt Nam | 08-08-2015

Hội Cựu Tù nhân Lương tâm Việt Nam hân hoan chào mừng 10 thành viên mới:

– Dân oan tranh đấu Cấn Thị Thêu (1 năm 3 tháng tù)

– Dân oan tranh đấu Đinh Văn Nhượng (4 năm tù)

– Dân oan tranh đấu Đỗ Văn Hoa (4 năm tù)

– Luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân (2 năm 6 tháng tù)

– Nhà báo tự do Lê Thanh Tùng (4 năm tù)

– Dân oan tranh đấu Nguyễn Thị Ngân (6 tháng tù)

– Dân oan tranh đấu Nguyễn Thị Toàn (6 tháng tù)

– Nhà hoạt động xã hội Nguyễn Văn Duyệt (3 năm 6 tháng tù)

– Dân oan tranh đấu Phạm Thị Lộc (3 năm 6 tháng tù)

– Dân oan tranh đấu Trịnh Bá Khiêm (1 năm 6 tháng tù)

Hội Cựu Tù nhân Lương tâm hết sức hãnh diện vì các thành viên mới đã anh dũng chấp nhận tù đày vì công lý, đã trải qua những năm tháng dài trong lao ngục với ý chí bất khuất và vừa trở về xã hội đã quyết tiếp tục con đường đấu tranh cho nhân quyền và dân quyền.

Hội Cựu Tù nhân Lương tâm tin tưởng rằng với ý thức sâu sắc về việc phụng sự quốc gia xã hội, với kinh nghiệm đấu tranh dày dạn ngoài đời lẫn trong tù, với thao thức to lớn về một đất nước sạch bóng độc tài, tươi nở tự do và đầy ắp dân chủ, Quý vị thành viên mới sẽ có những đóng góp to lớn vào công việc của Hội CTNLT và vào đại cuộc của Dân tộc.

Nhân dịp này, Hội CTNLT cũng hết lòng biểu dương và cảm ơn hai thành viên trong ban điều hành, Luật sư Nguyễn Văn Đài và Thạc sĩ Phạm Bá Hải, đã thay mặt Hội thực hiện nhiều công việc hữu ích tại miền Bắc trong thời gian vừa qua, -bất chấp những khó khăn cản trở của nhà cầm quyền- đặc biệt là viếng thăm ủy lạo các tù nhân lương tâm vừa từ giã nhà tù nhỏ để về lại nhà tù lớn cũng như gặp gỡ nhiều chính khác quốc tế quan tâm đến nhân quyền tại Việt Nam.

Chúng tôi cũng không quên chào mừng hai tù nhân lương tâm vừa mới được thả hôm 03-8 mới đây là nhà báo tự do Lê Sơn (4 năm tù) và chuyên viên tin học Nguyễn Văn Oai (4 năm tù). Chúc hai Anh và mọi cựu tù nhân tân thành viên của Hội hồi phục sức khỏe thể xác và kiên định tinh thần đấu tranh.

Ngày 06-08-2015

Đồng chủ tịch Hội Cựu Tù nhân Lương tâm

– Bác sĩ Nguyễn Đan Quế

– Linh mục Phan Văn Lợi.