Sinh Hoạt

HỘI CTNLT CHÀO ĐÓN 10 HỘI VIÊN MỚI

August 5, 2015 CTNLT 0

FVPoC | 04-08-2015 Ông Đỗ Văn Hoa là dân oan mất đất của tỉnh Bắc Giang, anh đã nhiều năm đi khiếu kiện, đấu tranh từ cấp xã huyện cho tới trung ương. Từ việc […]