ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2015-2016

 

FVPoC

FVPoC | 19-03-2015

Kể từ ngày ra đời 18/2/2014, Hội CTNLT đã không ngừng nghỉ thực hiện các cuộc vận động thực thi nhân quyền trong và ngoài nước (đã báo cáo).

1. Đối với nhà cầm quyền:

a. Không ngừng vận động thay đổi luật pháp tôn trọng các quyền con người trong đó có quyền tự do lập hội và họp hội ôn hòa.

b. Chấm dứt dùng bạo lực chống lại người bất đồng chính kiến. Đưa ra xét xử kẻ chỉ huy dùng bạo lực, sử dụng côn đồ hay an ninh giả dạng côn đồ.

c.Thực thi các khuyến nghị UPR, tôn trọng quyền tự do căn bản của người dân.

d. Thả tất cả TNLT và chấm dứt quấy nhiễu người bảo vệ nhân quyền.

2. Đối với giới bảo vệ nhân quyền và người bất đồng chính kiến:

a. Bảo vệ các hoạt động tìm công lý, công bằng.

b. Lên án mọi hình thức trừng phạt, đàn áp, quấy nhiễu từ phía nhà cầm quyền.

c. Cổ xúy và ủng hộ các hoạt động nhân quyền.

3. Đối với các tổ chức XHDS độc lập:

a. Khuyến khích hình thành các tổ chức XHDS độc lập khỏi sự kiểm soát của nhà cầm quyền.

b. Hỗ trợ thành lập và họp tác cùng phát triển.

c.Liên hiệp thành một khối vững chắc trong việc đòi quyền con người.

4. Đối với các tổ chức nhân quyền quốc tế:

a.Gửi báo cáo về các vụ xâm hại, tấn công người bất đồng chính kiến,

b. Tìm các hổ trợ về kỹ thuật và đào tạo.

c. Họp tác để lên án trên phạm vi toàn cầu.

5. Đối với các nước tự do dân chủ:

a. Nhân quyền cần phải là điều kiện trong các hiệp ước thương mại với VN.

b. Lên án các vụ đàn áp,

c. Bảo vệ giới bất đồng chính kiến thông qua các kênh ngoại giao và NGO trung gian.

d. Một nước VN tôn trọng nhân quyền sẽ đóng góp vào an ninh và phát triển trong khu vực và thế giới.

6. Đối với tình hình Biển Đông:

a. Khẳng định chủ quyền toàn bộ biển đảo của VN tại Hoàng Sa và Trường Sa.

b. Lên án nghiêm khắc mọi hành động xâm lăng của Trung Cộng,

c. Bảo vệ quyền tự do biểu tình ôn hòa nơi công cộng của người dân liên quan đến các gây hấn ở Biển Đông.

d. Giải quyết vấn đề dân chủ tại VN là giải quyết vần đề Biển Đông.